โรงพยาบาลสุรินทร์จัดออกกำลังกายวันไตโลก

สถิติของประชากรไทยในปี 2561 จากพบลการสำรวจพบว่าประชาชนคนไทยเป็นโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 17 คน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณ 200,000 คน  (สองแสนคน) หากไม่มีการแก้ไข ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ราย  (สองแสนราย)

วันนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ “สวนสุขภาพ” สวนใหม่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายด้วยการเต้นอโรบิค และวิ่งออกกำลังกาย ในโครงการ “ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง” เนื่องในวันไตโรค โดยมี แพทย์หญิงนวรัตน์ จงเจตฎ์  กุมารแพทย์โรคไต กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการวันไตโลก  ที่องค์กรอนามัยโลก กำหนดให้เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์วันไตโลก ภายใต้คำขวัญว่า “ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง” โดยเน้นการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไตในประชาชนทั่วไป ลดการบริโภค ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม  หลังจากนั้น นายแพทย์ปวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวเปิด โครงการ“ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง”  พร้อมเปิดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายด้วย……/

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร / สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น