กาฬสินธุ์ตัดหวายลูกนิมิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ้นภัยพายุฤดูร้อน

คลื่นมหาชน นักแสวงบุญ จากทั่วสารทิศกว่า 1 หมื่นคน ร่วมทำบุญฉลองอุโบสถ ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถสิมโบราณ เพื่อเปิดประตูบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่  พร้อมอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคล ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และไม่ประสบภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อน โดยเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตมากสุดในภูมิภาคถึง 108 ลูก

ที่วัดสว่างหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิลา บุญปก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีฉลองอุโบสถ ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถสิมโบราณ โดยมีพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าคณะอำเภอยางตลาด  นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ในฐานะประธานจัดงาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน ชี พราหมณ์ นักแสวงบุญจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีจำนวนมาก

ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า วัดสว่างหัวนาคำ เป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบล เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านหรือวัดใหญ่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2272 ได้รับพระราทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2342 เนื้อที่วัดประมาณ 12 ไร่ มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 19 รูป ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัติโชติธรรม (ชนชัย อคฺคธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอยางตลาดเป็นเจ้าอาวาส

ด.ต.โสภัณฑ์กล่าวอีกว่า วัดสว่างหัวนาคำ เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นศูนย์กลางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษา โดยเปิดเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี มีพระพุทธรูปหลวงปู่ใหญ่ หรือพระพุทธวิชัยญาณ  พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อหินทรายโบราณศิลปะล้านช้าง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานเป็นองค์ประธานภายในอุโบสถสิมโบราณ

“อุโบสถสิมโบราณดังกล่าว นับเป็นถาวรวัตถุหนึ่งเดียวในภาคอีสาน สร้างด้วยไม้พันชาติเกือบทั้งหลัง ชาวบ้านนิยมเรียกว่าอุโบสถสิมพันชาติ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553 โดยพระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าคณะอำเภอยางตลาด เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เป็นผู้ออกแบบตามจินตนาการของท่าน ซึ่งได้ยึดแบศิลปะล้านช้างผสมผสานล้านนา  ทั้งนี้ ได้นำพระ เณร ชาวบ้าน และช่างพื้นบ้าน ทำการก่อสร้างเอง ส่วนลวดลายและประติมากรรมไม้แกะสลัก เป็นช่างจากเมืองเหนือและช่างอีสาน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 9 ปี  งบประมาณทั้งสิ้น 30,535,939.50 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้จากศรัทธาของชาวบ้านหัวนาคำประมาณ 18 ล้านบาท พระครูอุทัยรัชวิเทศ (พระมหาชุมพล ชุตพโล) พร้อมคณะศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 7 ล้านบาท ศิษยานุศิษย์พระครูศรีปริยัติโชติธรรม และญาติโยม พุทธศาสนิกชนทั่วไป ประมาณ 5 ล้านบาท” ด.ต.โสภัณฑ์กล่าว

นายศิลา บุญปก ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวว่า อุโบสถ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ทุกวัดจำเป็นต้องมีอุโบสถ หรือโบสถ์หรือสิม เพื่อประกอบศาสนกิจต่างๆ เช่น อุปสมบท ทั้งนี้ อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ วัดสว่างหัวนาคำ นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และทางจิตใจ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วม และความสมัครสมานสามัคคี มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ได้ร่วมกันสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ด้วยความดี เสียสละ เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ

นายสิลากล่าวอีกว่า  ในการก่อสร้างอุโบสถสิมโบราณไม้พันชาติ วัดสว่างหัวนาคำ นอกจากจะก่อสร้างขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ในการทำสังฆกรรมของสงฆ์ และเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อปู่ใหญ่ หรือพระพุทธวิชัยญาณ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้ว เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จยังได้จัดพิธีฉลองอุโบสถ ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา เพื่อเปิดประตูบุญให้พุทธศาสนิกชน สาธุชนทั่วไป ได้ร่วมทำบุญ สั่งสมบารมี ตามความเชื่อของชาวพุทธว่าพิธีดังกล่าวเป็นการทำบุญใหญ่ ได้อานิสงส์สูงส่ง

อย่างไรก็ตาม พิธีฉลองอุโบสถ ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตามวัดโดยทั่วไป จะกำหนดเพียง 9 ลูก คือประจำทิศทั้ง 8 และลูกเอก หรือสะดืออุโบสถ 1 ลูกเท่านั้น แต่ที่อุโบสถสิมอีสานพันชาติ วัดสว่างหัวนาคำ ได้กำหนดให้มีการตัดหวายฝังลูกนิมิตถึง 108 ลูก ซึ่งเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน สาธุชน นักแสวงบุญ ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้แสดงพลังศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน และกำหนดพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิต เพื่อแสดงเขตทำสังฆกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา  โดยมีจำนวนผู้มาร่วมทำบุญกว่า 1 หมื่นคน ทุกคนที่มาร่วมทำบุญ ต่างมีความเชื่อว่าได้กุศลแรง  ตามชื่อที่เป็นมงคลของไม้พันชาติ เกิดพันชาติ รวยพันชาติ นอกจากนี้ ยังได้น้อมอธิษฐานขอพรลูกนิมิต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และไม่ประสบภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนอีกด้วย

คลื่นมหาชน นักแสวงบุญ จากทั่วสารทิศกว่า 1 หมื่นคน ร่วมทำบุญฉลองอุโบสถ ปิดทอง ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถสิมโบราณ เพื่อเปิดประตูบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่  พร้อมอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคล ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และไม่ประสบภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อน โดยเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตมากสุดในภูมิภาคถึง 108 ลูก

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น