ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม

มุกดาหาร ผวจ.มุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม เพื่อใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ลิตร


นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี นายก อบต. คำชะอี นำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และราษฎรจิตอาสาประมาณ 100 คน ออกเดินเท้าขึ้นไปยังแหล่งต้นน้ำของน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บ้านแก้งช้างเนียม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เพื่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม มีระยะทางไปกลับ ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยในวันนี้สามารถนำน้ำกลับลงมาได้ ประมาณ 700 ลิตร ซึ่งขณะนี้ มีน้ำเพื่อใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 1,000 ลิตร


นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม เพื่อนำน้ำมาประกอบพิธี ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รับมอบหมายให้วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นพิธี พลีกรรมตักน้ำทั่วประเทศ วันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม เพื่อใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ลิตร ในการ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก จาก 108 แห่งทั่วประเทศ


โดยจังหวัดมุกดาหาร พบว่าแหล่งต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสาขามากมาย เช่น ห้วยบางทราย ห้วยบังอี่ ห้วยมุก และห้วยตาเปอะ ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัด จึงถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญและยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ใช้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ จึงเชื่อได้ว่าแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งที่สมบูรณ์ สะอาด และศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้แหล่งน้ำแห่งนี้ได้เคยใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 ครั้งแล้วที่ผ่านมาของจังหวัดมุกดาหาร…

*****************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น