มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทำพิธีประดับขีดหมวกแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลทำพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรฑิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมวงศ์ชวลิตกุล ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ได้เป็นประธาน ในพิธี ประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงาน กับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพนี้ จำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ กอปร ด้วยคุณธรรมจริยธรรม จึงจะสามารถให้การดูแลผู้ใช้บริการ ได้อย่างปลอดภัย และอยู่ในกรอบ จรรยาบรรณวิชาชีพได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ ในการจัดพิธีประดับขีดหมวก และเข็มวิทยฐานะ แก่นักศึกษาพยาบาล ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยการใช้ความรู้ ความละเอียดรอบคอบ ความมีสติความเชื่อตอนการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน และเต็มภาคภูมิ

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมาภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น