ประชาชนนับพันแห่ชม “มนตราศรีพฤทเธศวร” คืนแรก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นับพันแห่เข้าชมการแสดง แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

ค่ำของวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายทรงพล ใจกริ่ม และนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ พร้อมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นับพันแห่เข้าชมการแสดงตำนานเมืองศรีสะเกษ แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ที่ใช้นักแสดงที่เป็นคนศรีสะเกษล้วนๆ กว่า 300 ชีวิต จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ, นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ

การแสดงได้ย้อนอดีตไปราว ศตวรรตที่11 นับตั้งแต่สมัย กำมาระเตงชะคะตะศรีพฤทเธศวร หลังจากอาณาจักรฟูนันล้มสลาย ได้อพยพจากลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จากเมืองพญาวะปุระ เข้ามาตั้งรกรากแทบเทือกเขาพนมดงเร็ก ณ สะดุดอัมปรืน หรือบ้านมะขามป่า ดินแดนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองหลากหลายเผ่าพันธุ์ จนได้รับขนานนามว่า วิเพธะ แปลว่า ดินแดนที่ปราศจากความแตกแยก โดยมีสตรีผู้สูงศักดิ์ นามว่า พระนางพิมสุวรรณ ปรามาวตรี และเป็นที่มาของการสถาปนา กัมมาระเตงชะคะตะศรีพฤทเธศวร ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ในปัจจุบัน อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสมัยนั้นภายหลังจากที่แยกตัวจากการเป็นเมืองขึ้นของชวา พระเจ้าสุริยะวรมันเทวะ กษัตริย์ผู้สืบสันติยะวงศ์ จากจันทราวงศ์ และสุริยะวงศ์ ได้สถาปนาองค์กัมมาระเตงชะคะตะ นามว่า ศรีพฤทเธศวร ให้ที่สถิตของเทพเจ้าและดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชน เป็นบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ บนดินแดนสะดุตอัมปรืน ซึ่งได้จะมีกำหนดการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวะสงกรานต์ ภายหลังจากก่อสร้างปราสาทเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ ถวายแด่องค์ทวยเทพ และบรรพบุรุษ บนปราสาทแห่งนี้ เพื่อความร่มเย็นของเหล่าไพรฟ้าประชาชนสืบไป ซึ่งการแสดงจะใช้ระยะเวลา ราว 50 นาที แต่ก่อนที่จะได้ทำการแสดง ก็ได้มีการแสดงของลูกหลานของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 4 เผ่า อันได้แก่ ชนเผ่า ส่วย – เขมร – ลาว และเยอ ยังลานลงข่วง ทานอาหารก่อนเข้าชมการแสดงด้วย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน ภายในดงดอกลำดวนที่หอมอบอวนไปทั่วทั้งสวนกว่า 5 หมื่นต้นเช่นนี้ ซึ่งต้นลำดวนนับเป็นต้นไม้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นสัญญาลักษณ์ของคนศรีสะเกษ ซึ่งการ แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร จะมีให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ จะมีให้ได้ชมกันอีก ในค่ำของวันที่ 9 และ 10 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งลูกหลาน ผู้ปกครองของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ควรจะมาชม เพื่อทราบความเป็นมาของบรรพบุรุษตน และถือโอกาสนี้ ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ได้อีก 2 วัน โดยเฉพาะการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ซึ่งเปิดให้ชมกันฟรีด้วย

แสดงความคิดเห็น