อพท.นำนักธุรกิจท่องเที่ยว 5 จังหวัด เยือนจังหวัดชายแดน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นำคณะนักธุรกิจการท่องเที่ยวจาก 5 จังหวัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนFamiliarization สัมมนาพาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. และคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำนักธุรกิจการท่องเที่ยวจาก 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวับุรีรัมย์, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน Familiarization สัมมนาพาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานชมรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่องท่องเที่ยว เพื่อให้เห็นภาพแหล่งท่องเที่ยว จึงได้นำคณะนักธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้ง 5 จังหวัด ตระเวนไปตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  อธิ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประเพณีการร่วมทำบุญใส่บาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ บนขัวคู่รักฮักสามัคคี การบีบข้าวปุ่น หรือ ขนมจีน แบบโบราณของชาวบ้านชนเผ่าลาว ก่อนที่จะนำประสบการณ์มาเสวนากันในห้องประชุม เพื่อสรุปงาน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผอ.อพท. กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เป็นองค์กรมหาชน ในการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน Familiarization สัมมนาพาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ของ อพท.นี้ ได้เชิญนักธุรกิจการท่องเที่ยวมาจาก 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวับุรีรัมย์, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเชื่อมโยงอายรธรรมระหว่างประเทศ นำรายได้สู่ประเทศไทย ในเชิงของธุรกิจของการท่องเที่ยว ในการดำเนินโครงการ เราได้นำนักธุรกิจการท่องเที่ยวตระเวนไปตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งครั้งนี้เราเน้นมาที่จังหวัดศรีสะเกษ อธิ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์, วัดศรีบึงบูรณ์, วัดไพรพัฒนา, ผาตาม๊อก ของอำเภออัลลองเวง ประเทสกัมพูชา ตรงจุดชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ ตลาดอาเซียน ไทย – กัมพูชา เพื่อสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยว เข้าสู่เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ซึ่งจะสามารถพัฒนารายได้เข้ามาสู่ประเทศ เข้ามาชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป เพราะธุรกิจท่องเที่ยว ถือเป็นการลงทุนที่ต่ำในการพัฒนารายได้สู่ประเทศ

ตลอดระยะเวลาในการนำนักธุรกิจท่องเที่ยวตระเวนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นักธุรกิจท่องเที่ยวจาก 5 จังหวัด ก็ได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี อารยธรรมของชุมชน ของท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมได้ทดลองทำด้วยมือตนเอง อย่า’เช่น การบีบข้าวปุ่น หรือ บีบขนมจีนแบบโบราณ ประยุคให้เข้ายุคสมัยเล็กน้อย แต่รสชาติ รวมทั้งการอาศัยความร่วมมือของชุมชน จะต้องสามัคคีกันจึงจะดำเนินการบุญ บีบขนมจีนได้ ไม่ต้องไปซื้อหาขนมจีนแบบสำเร็จรูปที่ตลาดมาร่วมงานบุญ เพราะจะขาดความเป็นชุมชน ขาดความรัก ขาดอาชีพดั่งเดิมไป

แสดงความคิดเห็น