นัดพบแรงงานหวังดึงเข้าระบบกำจัดแรงงานเถื่อน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัส สาขาบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เปิดงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2562 เพื่อค้นหาแรงงานเข้าสู่ระบบ และอำนวยความสะดวกกับผู้ว่างงานให้สามารถมาสมัครงานได้ที่จุดเดียวซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอีกอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงไปทำงานโดยผิดกฏหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ โดยเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง และบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่ประสงค์จะรับสมัครงานมาตั้งบูทรับสมัครงานพร้อมติดประกาศตำแหน่งงานที่ว่างทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ให้ผู้ที่ยังไม่มีงานทำได้หาข้อมูลและตรวจสอบ และหากสนใจที่จะสมัครงานกับบริษัทไหนก็สามารถเขียนใบสมัครงานไว้ที่สำนักงานจัดหางานได้เลยแต่ในส่วนของงานภายในจังหวัดก็สามารถสมัครกับทางบริษัทที่มาเปิดรับสมัครในบริเวณงานได้ทันที  ซึ่งในวันนี้มีผู้ว่างงานสนใจทยอยมาสมัครงานเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานในวันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ว่างงานให้สามารถมาสมัครงานได้ที่จุดเดียวซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอีกอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน และหวังจะดึงกลุ่มแรงงานที่ผิดกฎหมาย เข้ามาสู่ระบบ ตามกลไกของรัฐบาล สำหรับวันนี้นอกจากจะมีการรับสมัครงานภายในจังหวัดและต่างจังหวัดแล้วยังมีการลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ  มีการแนะแนวการประกอบอาชีพและบริการข้อมูลต่างๆแก่คนหางานอีกด้วย ..

ภาพ/ข่าว..มงคล เสียงใส จ.บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น