ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่มุกดาหารตรวจเครื่องชั่งร้านค้าในตลาดสด

มุกดาหาร- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ในตลาดสดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 และเชิญชวนสมัครสมาชิกร้านธงฟ้าประชารัฐ


เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นายธิติศักดิ์ นิตย์ชญากุล ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร และคณะลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 เพื่อตรวจเครื่องชั่ง คุณภาพของสินค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 ถนนสองนางสถิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด สนง.ชั่งตวงวัดสกลนคร พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาล1 อำเภอเมือง การตรวจเยี่ยมตลาดนั้นเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ในการกำกกกบดูแลกฎหมายว่าด้วยราสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 การตรวจเยี่ยมในวันนี้ มาดูตราชั่งของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่ามีมาตรฐานเที่ยงตรงหรือไม่ การจัดวางตราชั่งให้ผู้ชื้อได้เห็นชัดเจนที่ 2 ด้าน ผู้ซื้อผู้ขายมองเห็นหน้า รวมทั้งได้มาดูว่ามาการปิดป้ายแสดงสินค้าอย่างไร แต่การตรวจเยี่ยมขอชมเชยทางเทศบาลได้กำกับดูแลในเรื่องของการค้าขายในตลาด เป็นอย่างยิ่ง


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนตราชั่งนั้นส่วนใหญ่มีความเที่ยงตรง และที่ไม่เที่ยงตรงก็ปรับให้ตรง เนื่องจากมีกรใช้งานระยะเวลานานก็มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ส่วนการติดราคาส่วนใหญ่ก็ได้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ฝากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนอกจากจะดูแลเรื่องตราชั่ง และราคาสินค้าแล้ว อยากให้เอาใจใส่โอบอ้อมอารี เป็นมิตรต่อผู้ซื้อ เพื่อพัฒนาตลาดให้มีความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่เชิญพ่อค้าแม่ค้าเป็นสมาชิกร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้แอปฟลิเคชั่น ถุงเงิน รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าหายไว้ว่าตลาดแห่งนี้ในอนาคตยกระดับตลาด 4.0 ของประเทศ เป็นแห่งแรกของมุกดาหาร


สำหรับประโยชน์ในการสมัครสมาชิกร้านธงฟ้าประชารัฐ ใช้แอปฟลิเคชั่น ถุงเงิน ทางกระทรวงพาณิชย์และทีมงานลงพื้นที่พร้อมกับทางเทศบาล ผู้แทนธนาคารกรุงไทย และคลังจังหวัด เราจะมาลงรับสมัครที่นี่เลย ทางพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมความพร้อมโยมีบัตรประชาชน เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว และข้อดีของธงฟ้าประชารัฐ จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในอำเภอเมืองมุกดาหารมีผู้ถือบัตรประมาณ 37,000 คน คิดเป็นยอดเงินแต่ละเดือนประมาณ 10 ล้านบาท นอกจากไปซื้อสินค้าแล้วก็สามารถมาซื้อผัก หมู ไก่ในตลาดสดได้ก็จะทำให้พ่อค้ารายย่อย สามารถมีเงินเพิ่มมากขึ้น เป็นการจุนเจือช่วยเหลือชุมชนให้มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย นายพิทักษ์กล่าว..

**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น