อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มฯ และเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จนประสบความสำเร็จ เป็นอาชีพเสริม และพัฒนาเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้


วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในพื้นที่อำเภอคูเมือง และเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มฯ และเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ-แกะ อำเภอคูเมือง เพื่อรวมกันซื้อ รวมกันขาย และสามารถแชร์ประสบการณ์ในการจัดการการเลี้ยงแพะ-แกะ จนประสบความสำเร็จ โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมส่วนราชการกรมปศุสัตว์ และสมาชิกเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ที่วิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะอำเภอคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริม และพัฒนาเป็นอาชีพหลัก ให้มีความคล่องตัวในการประสานความรู้ งบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มอำนาจต่อรองกับตลาด และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ช่วยเหลือกันในทุกด้าน


ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจมาก บางส่วนมีการปรับเปลี่ยน ปรับลด จากพื้นที่ทำนาไม่เหาะสม เพื่อหันมาเลี้ยงแพะ-แกะ เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีจุดแข้งด้านภูมิประเทศ อากาศ มีตลาดรองรับที่ชัดเจน มีระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกสบาย ทำให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ เพิ่มขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่ม/วิสาหกิจ และรวมเป็นสหกรณ์แพะ-แกะบุรีรัมย์ 2017 จำกัด มีสมาชิก 109 คน แม่พันธุ์แพะ 5,200 ตัว แม่พันธุ์แกะ 1,150 ตัว และที่วิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะอำเภอคูเมือง แห่งนี้ คือกลุ่มสมาชิกส่วนหนึ่งของสหกรณ์แพะ-แกะบุรีรัมย์ ที่มีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งตามนโยบายตลาดนำการผลิต จนได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะดีเด่น ระดับเขต 3 ในวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ด่านกักสัตว์เพชรบุรี


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค “เราเลือกส่งเสริมให้เลี้ยงแพะ-แกะ เพราะปัจจุบันตลาดทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการบริโภคเนื้อ แพะ-แกะ จำนวนมาก แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ ที่สำคัญการเลี้ยงแพะ-แกะ ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน ช่วยให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น