ทหารส่งมอบถนนใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 มอบถนน 3 สายที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ให้กับจังหวัดหนองคาย หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

                        วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พลตรีสัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนที่ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการรับมอบ อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนค่ายบกหวานวิทย์ และโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา อีกด้วย

                        พ.ท.บำเพ็ญ เพ็ญภาคกุล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 กล่าวว่า ตามที่กองทัพบก ได้มีคำสั่งให้หน่วยทหารช่าง รับผิดชอบดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ คสช.นั้น หน่วยกองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 รับผิดชอบดำเนินการทั้งสิ้น 17 สายทาง ปัจจุบันหน่วยได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 9 สายทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 8 สายทาง

                        สำหรับสายทางบ้านบกหวาน-บ้านโพธิ์เงิน สายทางบ้านนาฮี-บ้านดอนกอก และสายทางบ้านบกหวาน-บ้านดอนกอก ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สภาพก่อนดำเนินการเป็นถนนลูกรัง มีหลุมและบ่อ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติหรือถนนลูกรังไร้ฝุ่น โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20มีนาคม 2562

…………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น