บึงกาฬกาชาดมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดอำเภอเซกา นำถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหิ้ง ม.13 ต.ท่าแดง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในถิ่นถุรกันดาร อย่างสม่ำเสมอ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ต้องการให้ประชาชนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงเป็นการลดความเหลื่อมล่ำ และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

มงคล เสียงใส/บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น