ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กพิการ

มุกดาหาร – ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมุกดาหาร ร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กพิการ ที่โรงเรียนโสตศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร น.ส.ศิริพร มุกดาจารุจินดา อายุ 37 ปี เจ้าของร้านข้าวแกงบ้านเศรษฐี เลขที่ 15/9 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และคณะญาติพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ไอศกรีม ผลไม้ น้ำแข็งไส และพบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเรือง สุพร ผู้อำนายการโรงเรียนโสตศึกษาและคณะครูโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนแห่งนี้เปิดรับเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติ ความบกพร่องทางร่างกายและความพิการทางสมอง ทางหู และมีความพิการซ้ำซ้อน โดยมีเด็กอยู่ประจำในโรงเรียนโสตศึกษา และไปกลับกว่า 200 คน ซึ่งเด็กที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนมากมีความผิดปกติทางร่างกาย

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการบริการช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นภาระแก่สังคมน้อยที่สุด และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
สำหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคสิ่งของขอเชิญทุกท่านที่ต้องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันหรือจะมอบของช่วยเหลือเด็ก ๆ สามารถติดต่อได้ทุกวันเวลาราชการ ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4267-2127..


**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น