อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดป้ายและมอบอาคารเรียน

อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดป้ายและมอบอาคารเรียนโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ฯพณฯ ฮิโรชิ คาวามุระ (Mr. Hiroshi KAWAMURA) อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารเรียน โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา บนรากฐานความจำเป็น ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อนักเรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลความเจริญ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2499 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน มีว่าที่ ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 112 คน จัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองปลาคูณ บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 12 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 และบ้านวัด บ้านแสม๊ะ หมู่ที่ 3 เดิมโรงเรียนบ้านหนองคูณ เป็นถิ่นทุรกันดาร ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มนฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ในบาวพื้นที่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ชุมชนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล 21  เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

แสดงความคิดเห็น