บึงกาฬจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ”บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จังหวัดบึงกาฬ” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับหน้าที่การเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 อย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ซึ่งหมดวาระโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศแนวคิดหลัก สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 ว่า “Advance Partnership For Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยจัดนิทรรศการจนถึง 31 ธันวาคม 2562 ..

แสดงความคิดเห็น