ผู้ว่าฯ มุกดาหหาร สำรวจพื้นที่น้ำตกศักดิ์สิทธิ์

มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางขึ้นไปสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำ ของน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมการในการทำพิธีตักน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ 10 อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วร) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางขึ้นไปสำรวจบริเวณต้นน้ำ ของน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมการในการทำพิธีตักน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร นางสาวณัฐญา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งช้างเนียม ผู้แทนส่วนปกครองทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพี่น้องจิตอาสา ชาวบ้านแก้งช้างเนียม ร่วมเดินทาง จากหมู่บ้านแก้งช้างเนียม ไปยังจุดแหล่งต้นน้ำบริเวณหนองกระแสน แหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งอยู่ในป่าลึกที่ห่างจากชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน


นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า เพื่อนําน้ำมาประกอบพิธี ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้รับมอบหมายให้วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นพิธี พลีกรรมตักน้ำทั่วประเทศ วันนี้ได้ออก สํารวจ แหล่งน้ำการเตรียมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทําน้ำอภิเษก ในการ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก จาก 108 แห่งทั่วประเทศ โดย จังหวัดมุกดาหาร พบว่า แหล่งต้นน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสาขามากมาย เช่น ห้วยบางทราย ห้วยบังอี่ ห้วยมุก และห้วยตาเปอะ ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัด จึงถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญและยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ใช้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ จึงเชื่อได้ว่าแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งที่ สมบูรณ์ สะอาด และศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้แหล่งน้ำแห่งนี้ได้เคยใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 ครั้งแล้วที่ผ่านมาของ จ.มุกดาหาร
*********************
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น