กาฬสินธุ์จัดประกวดไหมแพรวาผ้าแพรมน

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดไหมแพรวาผ้าแพรมน และสไบไหมแพรวา  งานมหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ส่งผ้าไหมแพรวาลายสวยงามมากมายเข้าประกวด

วันที่ 23 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์  นายประจักษ์  จอมทรักษ์  พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์  พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดำเนินการคัดเลือกผ้าสไบไหมแพรวา และผ้าแพรมนไหมแพรวา  เพื่อคัดสรรสุดยอดผ้าไหมแพรวาประจำปี 2562 ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562  โดยเฉพาะผ้าแพรมน หรือผ้าโพกศีรษะของสตรีชาวผู้ไทย  ได้จัดให้มีการประกวดเป็นครั้งแรก  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก  ซึ่งผ้าไหมแพรวาที่นำมาประกวดครั้งนี้มีมูลค่าตั้งแต่  5,000 – 170,000 บาท

นายประจักษ์  จอมทรักษ์  พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์  นายไกรสร  กองฉลาด  ผวจ.กาฬสินธุ์  ได้จัดให้มีการประกวดผ้าสไบแพรวา  ผ้าแพรมน และเครื่องจักสาน  โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการประกวดผ้าสไบแพรวา  และผ้าแพรมน  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการผ้าไหมแพรวา เป็นกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีนางยุวพรรณ  มงคลธรรม เป็นประธานกรรมการ นางพิสมัย  แสงพันธุ์  นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม  และนางยุพิน อมรพิสิทธิ์กุล เป็นกรรมการ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผ้าเข้าร่วมการประกวดจำนวนมาก และผ้ามีมูลค่าสูงก็ถูกนำมาเข้าร่วมการประกวดด้วย

“โดยเฉพาะการประกวดผ้าแพรมน  หรือผ้าโพกศีรษะของสตรีผู้ไทย  เป็นการจัดประกวดครั้งแรก  และได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งขนาดที่ใช้ประกวดคือ 50 x 50 เซนติเมตร  สีของผ้าสม่ำเสมอ  ลวดลายชัดเจน และจะต้องทอจากไหมแท้ ไม่มีเส้นใยอื่นมาปลอมปน โดยราคาผ้าแพรมนที่ส่งเข้าประกวด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000  บาท ถึง 9,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 นางนงค์ลักษณ์  ศรีบุญจันทร์  จาก อ.คำม่วง อันดับ 2 นางนุชจิรา  ไพบูลย์  จาก อ.สามชัย อันดับที่ 3 น.ส.อุไรวรรณ  นามปัญญา  อ.คำม่วง  รางวัลชมเชย นางกนกพร  บุตรผา  อ.สมเด็จ  และนางสมศรี  สระทอง

โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  รองชนะเลิศ 2,000 บาท  1,500  บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ   ขณะที่การประกวดสไบแพรวา  ชนะเลิศคือนางสมศรี  สระทอง  อ.คำม่วง อันดับ 2 นางสาวสมร  หัตสิน  อ.คำม่วง อันดับที่ 3 นางสมศรี  สระทอง  อ.คำม่วง  รางวัลชมเชย  นางสาคร  วริวรรณ  อ.คำม่วง  นางกนกพร  บุตรผา  อ.สมเด็จ   สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท  1,500  บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ผ้าสไบแพรวาที่ส่งเข้ามาประกวดปีนี้มีมูลค่าสูงถึง 170,000 บาทเป็นงานหัตศิลป์ที่ประณีตเป็นผ้าไหมที่ถักทอด้วยมือผ้าแต่ละชิ้นจะเป็นผืนเดียวในโลก ไม่สามารถทอซ้ำได้อีก” นายประจักษ์ กล่าว

นายประจักษ์ กล่าวอีกว่า  ผ้าที่ส่งเข้าประกวดปีนี้มีความสวยงามอย่างมาก  ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะนำไปโชว์ไว้ที่ศาลาวิจิตรแพรวา  ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี2562  ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมและสัมผัสกับสุดยอดความวิจิตรสวยงามของผ้าไหมแพรวา  รวมถึงการออกร้านของผู้จำหน่ายผ้าไหมแพรวา ที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆ ท่านได้  เลือกซื้อผ้าไหมแพรวาจากผู้ทอและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่จะได้ราคาพิเศษกว่าที่อื่น ๆ  โดยงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.พ. ถึง 7 มี.ค. 62 ที่บริเวณศาลากลางจ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดไหมแพรวาผ้าแพรมน และสไบไหมแพรวา  งานมหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ส่งผ้าไหมแพรวาลายสวยงามมากมายเข้าประกวด  ซึ่งเป็นการประกวดครั้งแรก  มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก  ซึ่งผ้าไหมแพรวาที่นำมาประกวดครั้งนี้มีมูลค่าตั้งแต่  5,000 – 170,000 บาท

 

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์ / รายงาน

แสดงความคิดเห็น