ตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานเอนกประสงค์ หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้บังคับการ และผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ทั้งจากตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 200 นาย พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าในสถานที่ราชการ ของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น

พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า วันนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ เป็นการสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10 วันนี้เราปฎิบัติกิจกรรมที่สถานที่ราชการของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษโดยบูรณาการร่วมมือร่วมใจกันของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 200 นาย โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทาง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ยังรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่สานต่องานของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อทำความดีถวายในหลวง

แสดงความคิดเห็น