จุดเทียน 1,250 เล่ม บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์

ประชาชนเผ่าส่วย หรือ กูย ร่วมใจจุดเทียน 1,250 เล่ม เพื่อบูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ รอบปราสาทโนนธาตุ ยังบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมการแสดง แสง – สี – เสียง สืบตำนานพันปีไหว้ปราสาท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ วัดบ้านปราสาท ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทสามยอด ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยม  ที่บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประวัติความเป็นมานับพันๆ ปี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอห้วยทับทัน, นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชนเผ่าส่วย หรือ กูย ได้ร่วมกันจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ บ้านปราสาท ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี ได้มีพี่น้องประชาชนเผ่าส่วย ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธี จุดเทียน 1,250 เล่ม เพื่อเวียนเทียนรอบปราสาทสามองค์ บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ พร้อมชมการแสดง แสง – สี – เสียง ตำนานปราสาทบ้านโนนธาตุ ย้อนไปอดีตพันกว่าปี ก่อนที่จะมีจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น

โดยการสดงได้กล่าวถึง ตอนหนึ่งของการครองเมืองกุรุเกษตร ของศรีสุกัมมา กัมสะเตงงิ ที่เมืองวิเภถะ ก่อนที่จะนำเครื่องบรรนาการไปถวายพระเจ้าวรมันชัยยะ และได้รับมอบอำนาจมอบหมายในการมาสร้างปราสาท 3 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ปราสาทเขาพระวิหาร ในปัจจุบัน และการเดินทางก็มาผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ และตามราวทางก็ได้สร้างปราสาทสมัยขอมไปเรื่อย ทั้งอโรคยาสาร หรือที่พักผู้ป่วย รักษาโรคภัย และปราสาทน้อยใหญ่ กลายมาเป็นเส้นทางอารยะธรรมขอม ในการเดินทางไปก่อสร้างเทวลัยยังปราสาทเขาพระวิหาร ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ ก็คือ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ จากหลักฐานที่ปรากฏในจำหลักหินข้างประตูปราสาท ส่วนพระธาตุ หรือ ปราสาทบ้านปราสาท เป็นองค์ปราสาทสามยอด ตั้งอยู่บนศาลาแลงสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ซึ่งก่อด้วยศาลาแลง สันนิฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยพระเจ้าวรมันที่ 1 ซึ่งมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เมื่อปี พ.ศ.2551 กรมศิลปกร ได้มาทำการขุดสำรวจพบหลักบานทางโบราณคดีมากมาย เช่น เทวรูป กำไลสำริด ลูกประคำสีส้ม กระสุนดินปืน เม็ดพลอย โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ที่มีอายุราว 1,500 – 3,000 ปี ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีความลึกลงไปในดิน ราว 7 เมตร และยังพบทับหลัง จำนวน 4 ชิ้น อันได้แก่ ทับหลังบุคคลทรงโคนนทิ, ทับหลังหน้ากาลคล้ายท่อนพวงมาลัย, ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และทับหลังกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเหมือนกันกับที่พบอยู่บนปราสาทเขาพระวิหาร จึงสันนิฐานได้ว่า น่าจะสร้างอยู่ในสมัย หรือยุคเดียวกันนั้นเอง

โดยประชาชนชาวอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งเป็นคนชนเผ่าส่วย หรือ กูย ซึ่งเป็น 1 ในชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษที่มีอยู่ 4 เผ่า อันได้แก่ ส่วย – เขมร – ลาว และเยอ และชนเผ่าส่วยนี้จะถือเอาวันมาฆาบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาเป็นวัน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุบ้านปราสาท บูชาอรหันต์ 1,250 องค์ ด้วยการจุดเทียนบูชาพระอรหันต์รอบปราสาท ตามตัวกำแพงแก้ว ซึ่งคณะกรรมการได้ทำราวไม้ไผ่เอาไว้ให้ เพื่อไม่ให้การตั้งเทียนไปกระทบต่อตัวปราสาทกำแพงแก้ว ป้องกันการสำรุดเสียหาย จากนั้นก็ได้จัดการแสดงแสง – สี -เสียง ตำนานพันปีปราสาทบ้านโนนธาตุ หรือบ้านปราสาท ในปัจจุบันนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และบรรดาลูกหลานชาวบ้านปราสาท ที่เดินทางมาร่วมจุดเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา บูชาพระเจ้า 1,250 องค์ให้ได้ชมฟรีกันด้วย

แสดงความคิดเห็น