ประชาชนแห่ทำบุญใส่บาตร วันมาฆบูชา

ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ แห่เข้าวัด ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ 3 สิ่งพร้อมกัน โดยพบว่าวัดในตัวเมืองแน่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ วัดคูเมือง บ้านหนองคู ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี พระครู อภินันท์ธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดคูเมือง ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศนาบอกกล่าวแด่บรรดาพี่น้องประชาชน ญาติโยมที่เดินทางมากันเป็นจำนวนมากจนแน่นศาลาวัด เพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันพิเศษของพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งชาวพุทธจะได้ระลึกนึกถึง พระคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้เห็บทางสว่างแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วกรรมชั่วจะติดตัวไปพร้อมกับการเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนทั่วโลก ได้นับถือศีลห้า เพื่อโลกจะได้สงบร่มเย็น ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมกับให้ทุกคนได้มีสติ ในการประกอบกิจการงานใดใด แล้วกิจการงานนั้นๆ ก็จะประสบผลสำเร็จดั่งประสงค์

พระครู อภินันท์ธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดคูเมือง ได้เทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา ตอนหนึ่งว่า วันนี้เนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันเพ็ญกุณมี ทุกคนได้มาระลึกนึกถึงสักการะบูชา ซึ่งถือว่าเนวันอัศจรรย์ของโลก ที่มีสิ่งที่ดีดีเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ โดยมีพระสงฆ์ 1,250 องค์ เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมกันนั้น ล้วนแล้วเป็นเอหิภิกขุ คือพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ทั้งหมด โดยตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม หรือทำแต่คุณงามความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส ทำจิตใจให้เบิกบาน อย่างเช่นญาติโยมที่มุ่งหวังตั้งใจในการที่จะเดินทางมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรในวันนี้ ที่เป็นวันพิเศษ วันมาฆบูชา เป็นต้น ซึ่งก่อนมาก็จะต้องมีการวางแผน เตรียมการ อาบน้ำ เตรียมข้าวปลาอาหาร ด้วยความสุขกาย สุขใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มาวัดแล้วสบายใจ ดังนี้ก็เป็นสุข และยิ่งมาวัดบ่อยๆ มาทำบุญ ใส่บาตร นำข้าวปลาออาหารมาถวายพระ ก็จะทำให้จิตใจเข้าถึงพร้อมซึ่งสุขตลอดไป ไม่ต้องมุ่งหวังนำเงินทองไปถวายพระมากมายเพราะเชื่อว่าจะได้บุยเยอะ แต่การมาทำบุญบ่อยๆ เข้าวัดบ่อยๆ มารับศีลบ่อย นี้ต่างหากที่จะได้บุญอย่างแท้จริง และต้องถือศีล ปฎิบัติธรรมเองด้วย จึงจะได้บุญ จึงจะเป็นสุขจริงๆ

จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ ภาวนา ถวายต้นผ้าป่า ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งวันนี้พบปรากฏการณ์ใหม่ว่า ปกติแล้วพี่น้องประชาชนในเมือง จะไม่ค่อยได้ออกมาร่วมกันทำบุญยังวัดในเมืองเช่นนี้ แต่วันนี้ปรากฏว่า ได้มีพี่น้องประชาชน ทั้งคนไทย และคนไทยเชื่อสายจีน ชาวต่างชาติที่มามีครอบครัวเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองศรีสะเกษ ได้เริ่มที่จะเข้าวัดทำบุญ พร้อมกับการพาลูกหลาน เยาวชนคนนุ่นใหม่เข้าวัดทำบุญกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัดในตัวเมือง เพราะส่วนใหญ่จะออกไปทำบุญยังวัดรอบนอก ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพราะเชื่อว่าพระน่าจะลำบาก จึงกลายเป็นวัดในเมืองก็ลำบากมากเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น