โคราชยกแม่น้ำลำสะแทด ประทายคือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในการล่องแพลองแพด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

ที่บริเวณคลองดินแดงติดกับแม่น้ำลำสะแทด บ้านดอนมัน หมู่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมล่องแพแม่น้ำลำสะแทด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมชมทัศนีภาพ ระบบนิเวศน์และความสวยงามสองฝั่งลำน้ำ และชมวิถีชีวิตการทำมาหากินด้านการประมงของชาวบ้าน รวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่


ด้านนายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เปิดเผยว่า ในพื้นที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแม่น้ำลำสะแทด ที่มีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติมีความหลากหลายด้วยระบบนิเวศน์ต่างๆ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีแพ พร้อมให้บริการจำนวน 7 ลำ โดยภายในแพจะมีเครื่องเสียง อาหาร ห้องน้ำ เสื้อชูชีพ ไว้คอยให้บริการลูกค้า โดยระยะทางในการร่องแพประมาณ 8 กิโลเมตร ไปกลับจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงกลับการสัมผัสความเป็นธรรมชาติในลุ่มน้ำแห่งนี้


อย่างไรก็ตาม เชิญชวนนักท่องเที่ยว ลองมาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นลูกทุ่งของลำสะแทด และรับประทานอาหารบนแพ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ สองฝากฝั่ง ที่ไม่เหมือนใคร.

 

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น