ลูกสาวชาวสวนข้าวโพด ครองตำแหน่งธิดาข้าวโพดหวาน

ชาวสวนข้าวโพด อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แห่ชม เชียร์ มอบดอกไม้ แก่สาวงามลูกหลานที่เข้าประกวด ธิดาข้าวโพดหวาน ภายในงาน เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ผลคือ น้อง ปิยะวรรณ อุไรวงศ์ ลูกสาวสวนข้าวโพดหวาน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 ได้ครองตำแหน่งในปีนี้

คืนของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดหวาน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อปท.ในเขตอำเภอศรีรัตนะ ได้จัดการประกวด ธิดาข้าวโพดหวาน ประจำปี 2562 ขึ้นภายในงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเจ้าของสวนข้าวโพดหวาน ได้ส่งบรรดาลูกหลานของตนเองเข้าร่วมการประกวดธิดาข้าวโพดหวานกัน จำนวน 8 คน จาก 8 ตำบล ซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 5 แล้ว และจากประวัติที่ผ่านมา ได้มีสาวงามธิดาข้าวโพดหวาน ที่ผ่านเวทีตรงนี้แล้ว ทางอำเภอศรีรัตนะได้ร่วมส่งเข้าประกวด ธิดาชาวสวนภายในงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ที่ทางจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นเป็นระจำทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายน และได้ครองตำแหน่ง ธิดาชาวสวนมาแล้ว 2 ปีซ้อน ทำให้ชาวสวนข้าวโพดหวาน ในอำเภอศรีรัตนะ ได้คัดแล้วคัดอีกในการที่จะส่งลูกหลานตนเอง ที่สวยที่สุดเข้าร่วมการประกวด ธิดาข้าวโพดหวานในปีนี้ โดยทางคณะกรรมการผู้จัดประกวด ได้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับผู้รับการประกวด จะรับเฉพาะลูกหลานชาวอำเภอศรีรัตนะเท่านั้นที่มาร่วมประกวดกัน เพื่อให้ได้สาวงามของอำเภอศรีรัตนะที่แท้จริงเท่านั้นที่จะส่งต่อไปจังหวัด

นายอนุสรณ์ แสงกล้า กล่าวว่า ในการจัดงาน เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะกรรมการอำเภอได้ร่วมประชุมกัน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวอำเภอศรีรัตนะ ที่เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ ลองกอง ลำไย มังคุด ละมุด มะม่วง ชมพู่ อื่นๆ ที่เป็นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย อำเภอศรีรัตนะเกษตรกรชาวสวนปลูกได้ และให้ผลดีมีจำหน่ายด้วย และที่สำคัญ ก็คือ เกษตรกรชาวสวนได้ปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 1,467 ไร่ ได้ผลผลิตราวปีละ 3,600 ตัน เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ราว 40 ล้านบาท และมีแห่งเดียวในภาคอีสาน หรือในประเทศไทยด้วย ที่ชาวสวนปลูกข้าวโพดหวานได้ตลอดทั้งปี มีรายได้จากการต้มข้าวโพดขาย หรือขายฟักสดได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน และนอกจากการขายฟักข้าวโพดหวานแล้ว ต้นข้าวโพดยังนำไปขายให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวได้นำไปเป็นอาหารวัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ในการจัดการประกวด ธิดาข้าวโพดหวาน จึงเป็นอีก 1 กิจกรรม ที่เป็นการเสริมงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ดังกล่าว

ซึ่งในการจัดการประกวด ธิดาข้าวโพดหวาน ภายในงาน เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2562 สาวงามที่คว้าตำแหน่งธิดาข้าวโพดหวาน ก็คือ น้อง ปิยะวรรณ อุไรวงศ์ ลูกสาวเจ้าของสวนข้าวโพดหวาน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 ได้ครองตำแหน่ง ได้รับการคล้องสายสะพาย สวมมงกุฎ และเงินรางวัล จาก นางช่อฟ้า แสงกล้า นายกเหล่ากาชาดอำเภอศรีรัตนะ เป็นผู้มอบ ซึ่งเป็นผู้ที่อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย นั้นก็คือ ขวัญใจประชาชน ที่ตัดสินจากการได้รับดอกไม้เชียร์กันมากที่สุดด้วย และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ น้องจิราพร ละมุล ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีแก้ว ส่งเข้าประกวด และรองอันดับที่2 ได้แก่ น้องสิริโสภา เดชแพง ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 ลูกสาวชาวสวนข้าวโพดหวานตำบลตูม ส่งเข้าประกวด ท่ามกลางการชื่นชมยินดีของกองเชียร์ที่ขนกันมาเชียร์ทั้งหมู่บ้านตำบล และอยู่เชียร์ลุ้นผลการประกวดในช่วงตอนดึกด้วย

แสดงความคิดเห็น