แข่งกินข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ จัดแข่งขันกินข้าวโพดหวาน ของดีศรีรัตนะ ในการเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวานศรีรัตนะ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนได้ปีละ กว่า 40 ล้านบาท โดยสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ต้มทานสด หรือจะแปรรูปก็อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ทานแล้วไม่อ้วน ไม่เป็นเบาหวาน

ค่ำของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ร่วมกับเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดหวาน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อปท.ในเขตอำเภอศรีรัตนะ ได้ร่วมกันจัดงาน เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เน้นในการจัดร้าน นิทัศน์การสาธิตการปลูกข้าวโพดหวาน แห่งเดียวของภาคอีสาน ซึ่งข้าวโพดหวานของอำเภอศรีรัตนะ นับเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอไปแล้ว นอกจากการทำนาข้าว และสวนเงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ ลองกอง มังครุต ผลไม้ตามฤดูกาลตัวอื่นๆ  ของไทยสามารถนำมาปลูกแล้วให้ผลได้ในอำเภอศรีรัตนะแห่งนี้ แต่ผลไม้อื่นๆ ก็จะออกตามฤดูกาล แต่ข้าวโพดหวานของอำเภอศรีรัตนะ สามารถปลูกและให้ผลได้ขายตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งอำเภอ จำนวน 1,467 ไร่ ได้ผลผลิตราวปีละ 3,600 ตัน เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ราว 40 ล้านบาท โดยในการเปิดงาน จัดให้มีการแข่งขันกินข้าวโพดหวานต้ม สร้างความสนุกสนานทั้งคนแข่ง และผู้ชมเป็นอันมาก พร้อมชมการฟ้อนรำ ชุด ศรีรัตนะเมืองงาม 4 เผ่าไทยด้วย

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะ มีพื้นที่ปกครองดูแล 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรกรทำกินจากอาชีพการทำนาบางส่วน นอกนั้นก็ทำสวน ไม่ว่าจะเป็นสวนเงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง รวมทั้งไม้ผลทุกชนิดที่ปลูกได้ในประเทศไทย ก็สามารถนำมาปลูกได้ที่อำเภอศรีรัตนะแห่งนี้ แต่ไม้ผลก็จะออกตามฤดูกาล แต่ที่เกษตรกรชาวสวนปลูกกันมาก และสร้างรายได้ให้มากเป็นพิเศษก็คือ ข้าวโพดหวาน เพราะสามารถปลูกได้ทั้งปี ให้ผลผลิตได้จำหน่ายตลอดทั้งปี ทั้งขายฟักสด ต้มขาย แปรรูปไปในรูปแบบต่างๆ ขาย สร้างรายได้ให้เกษตรกรรวมทั้งพ่อค้าได้ปีหนึ่งๆ กว่า 40 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ชาวสวนข้าวโพดหวาน จึงได้กำหนดจัดงาน เทศกาลวันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดข้าวโพดหวาน ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ต่อไป

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะ เป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชาชนมีรายได้จากการทำสวนผลไม้ และสวนข้าวโพด ซึ่งจะพบได้ง่ายว่า หากเดินทางมาตามเส้นทางศรีสะเกษ  – กันทรลักษ์ พอผ่านอำเภอศรีรัตนะก็จะพบเห็นต้นข้าวโพดหวาน ขึ้นอยู่ตามสองข้างทาง และมีข้าวโพดหวานใส่ถุงวางจำหน่ายกันตลอดระยะทาง พร้อมกับผลไม้อื่นๆ ของชาวสวนที่นำมาวางจำหน่ายข้างทาง บ้างก็ทำเป็นเพิงหมาแหงเพื่อวางข้าวโพดขาย ซึ่งจะมีทั้งต้มขาย และขายฟักสด นับเป็นอำเภอที่เกษตรกรชาวสวนมีรายได้ต่อตนสูงพอสมควร ทำให้เกษตรกร ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข เนื่องจากมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และเชื่อว่าการที่ได้ทานข้าวโพดหวาน ก็อาจจะทำให้สุขภาพดี ทั้งการนำไปปรุงอาหาร เจียวใส่ไข่ทาน ต้มทาน แปรูปเป็นน้ำข้าวโพดหวานทานสดๆ ทุกเช้า ก็จะทำให้สุขภาพดี เป็นต้น ก็ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพดีเช่นนี้ไปตลอด พร้อมกับรักษาการจัดการเช่นนี้ให้ดำรงไว้อยู่คู่กับพืชเศรษฐกิจเช่นนี้ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น