หนองคาย-ประดับไฟและประกวดดนตรีวันแห่งความรัก

เทศบาลเมืองหนองคาย ประดับไฟตกแต่งไฟแสงสีลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายอย่างสวยงาม และเตรียมจัดประกวดดนตรีเด็ก เยาวชนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันวาเลนไทน์

                   นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ในคืนวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก เทศบาลเมืองหนองคาย ได้จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน ขึ้นที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีการแสดงออก เพื่อเป็นการยกระดับการเล่นดนตรีของเด็ก เยาวชน เป็นการส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เป็นสถานที่ในการพบปะกันของเด็กและเยาวชนในวันแห่งความรัก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว และยังจะส่งเสริมจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในอนาคตก็จะมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาเสริมการประกวดดนตรี เช่นกิจกรรมการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น

                        รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากจะจัดกิจกรรมประกวดดนตรีฯแล้ว ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ยังได้มีการประดับตกแต่งไฟแสงสีสวยงามที่บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองหนองคาย โดยได้เริ่มประดับตกแต่งมาตั้งแต่งช่วงปีใหม่ และได้ประดับตกแต่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มาถึงเทศกาลตรุษจีน และได้มีการประดับให้เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดพักผ่อน ถ่ายรูปที่ระลึก สำหรับชาวหนองคาย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย.

……………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น