มุกดาหาร-ชาวตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จัดงานประเพณีข้าวจี่ยักษ์

มุกดาหาร -ชาวบ้านตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีข้าวจี่ยักษ์ สืบสานประเพณีของท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเดือนสาม ตามประเพณี ฮีต 12 คอง 14


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บุญข้าวจี่เป็นประเพณีของท้องถิ่น ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ตำบล ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอคำชะอี และเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหนึ่งในประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน และมีทุกจังหวัด


ซึ่งที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี ได้มีการจัดงานบุญข้าวจี่ขึ้นที่วัดชัยภูมิ บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี โดยมี นาง มลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้จัดพิเศษ และยิ่งใหญ่ มีข้าวจี่ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร ถึง 2 เมตร
สำหรับบุญข้าวจี่เป็นประเพณีของท้องถิ่น ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา ข้าวจี่มีรูปร่างบุคคลสำคัญและตัวละครต่าง ๆ อาทิ ข้าวจี่รูปเงาะป่า ข้าวจี่รูปจ่าแซม ข้าวจี่รูปหงส์ฟ้า โดยชาวบ้านได้นำข้าวเหนียวมารวมกันทำเป็นก้อนรูปเรียวขนาดใหญ่ มีไม้เสียบตรงกลางแล้วนำไปย่างด้วยไฟ หรือคนอีสานเรียกว่า “ จี่ ” ก่อนที่จะทาด้วยน้ำผึ้งป่าและทาด้วยไข่ จี่ให้จนสุกโดยการหมุนเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ไหม้เกรียม จนเหลืองอร่ามน่ารับประทาน ซึ่งการรับประทานข้าวจี่จะรับประทานเปล่า ๆ หรือจิ้มด้วยน้ำพริกหรืออาหารอื่นตามใจชอบ
ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานบุญข้าวจี่ ประกอบด้วย การทำข้าวจี่ยักษ์ การแข่งขันปิ้งข้าวจี่ การประกวดขบวนแห่ของคุ้มต่าง ๆ การประกวดพาแลงอีสาน การตกแต่งซุ้มของคุ้มต่าง ๆ และก่อนพิธีเปิดงานได้จัดให้มีขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานบ้านค้อ ไปรอบ ๆ หมู่บ้านอีกด้วย…


*****************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น