สุรินทร์-ปศุสัตว์สุรินทร์ บูรณาการร่วมกับกองสารวัตรและด่านกักกันสัตว์ 6จังหวัด เข้าตรวจสอบห้องเย็นในภาคอีสาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สำนักงานปศุสัตว์สุรินทร์ บูรณาการร่วมกับ กองสารวัตรและกักกัน และด่านกักกันสัตว์ 6จังหวัด เข้าตรวจสอบห้องเย็นในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อป้องปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ในจังหวัดสุรินทร์ แบ่งเป็น2 ชุดเข้าตรวจสอบ 10 แห่ง


ภายหลังร่วมประชุมฯ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติงานออกเป็น 2 ชุด ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ตามสถานที่เป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง โดยมีสัตว์แพทย์และสารวัตร เพื่อปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ว่ามีซากสัตว์ในสถานที่ถูกต้องหรือไม่ ซากสัตว์มาจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตนำเข้าหรือไม่ พร้อมตรวจสอบว่ามีเชื้อโรคระบาดหรือพาหนะของโรคระบาดหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องทำการบันทึกผลการตรวจสอบ บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์ซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ อีกด้วย


นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สันเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับกองสารวัตรและกักกันและด่านกักกันสัตว์ 6 จังหวัดได้แก่ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสุรินทร์,บุรีรัมย์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,นครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์เขต3นครราชสีมา ตามโครงการตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่สงสัยว่าเก็บซากสัตว์ในภาคอีสานตอนล่าง 6 จังหวัด เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์และเป็นการป้องกันโรคสัตว์จากต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการทำการผิดกฎหมาย ณ.ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าผู้ปฎิบัติงาน จากสำนักงานปศุสัตว์เขต3, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์,เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ 6 จังหวัดกว่า 50คนเข้าร่วมในครั้งนี้


ทางด้าน นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สันเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าว ว่า ภายหลังจากการตรวจสอบทุกห้องเย็น ในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ทั้งนี้เพื่อคัดกรอง ป้องปรามการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แบ่งเป็น 2ชุดเข้าตรวจสอบห้องเย็นหลายแห่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และยังไม่ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

เขมชาติ ชุณหกิจขจร / สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น