จังหวัดศรีสะเกษแถลงข่าวสืบสานตำนานพันปีไหว้พระธาตุบ้านปราสาท

จังหวัดศรีสะเกษ แถลงข่าวในการจัดงาน สืบสานตำนานพันปีไหว้พระธาตุบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน สร้างความรักผูกพันต่อบรรพบุรุษ ความกตัญญู ชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานปราสาท เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม  นายอำเภอห้วยทับทัน ร่วมกับ นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท และคณะ ได้เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยกำหนดให้มีพิธีแห่พระอุปคุต ขบวนแห่ข้าวจี่ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ข้าวจี่ใหญ่ พร้อมหาบเครื่องเซ่นไหว้พระธาตุ วนรอบปราสาท ขบวนฟ้อนรำของนางอัปสรา ฟ้อนถวายพระธาตุ รอบปราสาท โดยใช้นางรำ จำนวน 400 คน มีการออกร้านแสดงสินค้าจากชุมชน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแซว หรือ เสื้อผ้าที่ได้มาจากการสอยมือเองของชาวบ้าน อาหารพื้นบ้าน ขบวนแห่ผ้าไตรรอบปราสาท ก่อนนำขึ้นห่มให้กับพระธาตุ 3 องค์ ขอพร ไหว้สักการะ พิเศษสุดในคืนของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จะได้มีการแสดง ตำนานการสร้างปราสาทของบรรพบุรุษ เป็นการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน โดยการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ได้จัดติดต่อกันมา 21 ปีแล้วในปีนี้

นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอห้วยทับทัน กล่าวว่า ในการจัดงาน สืบสานตำนานพันปี ประเพณีไหว้พระธาตุ 15 ค่ำ เดือน 3 บูชาพระอรหันต์ 1,250 องค์ ถือว่าเป็นการจัดงานของอำเภอห้วยทับทันอีกจุดหนึ่ง ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมชมกันเป็นประจำทุกๆ ปี เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพิเศษสุดในคืนของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จะได้มีการแสดง ตำนานการสร้างปราสาทของบรรพบุรุษ เป็นการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน มีนักท่องเที่ยวมานั่งชมกันเป็นจำนวนมาก เพราะทางคณะผู้จัด ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เจ้ามาชมฟรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนควบคู่กันไปด้วย ก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวอำเภอหัวยทับทัน กัน

นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของชุมชน ชาวบ้านปราสาท ชุมชนในตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จึงสามารถที่จะจัดงานเพื่อให้ลูกหลาน ที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน จึงถือเอาฤกษ์ ขึ้น 15 เดือน 3 เป็นวันกำหนดทำบุญใหญ่ สืบสานตำนานพันปีไหว้พระธาตุบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน สร้างความรักผูกพันต่อบรรพบุรุษ ความกตัญญู ชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานปราสาท เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ระลึก นึกถึงบรรพบุรุษที่สร้างบ้านเมือง พิธีกรรมการไหว้พระธาตุ ให้คงอยู่ ได้สืบตำนานมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยการสร้างปราสาทเขาพระวิหาร อายุตำนานมากกว่าพันปี ซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม และมาร่วมไหว้พระธาตุ มาร่วมงานไหว้ปราสาท มาร่วมแห่พานข้าวจี่กันเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานกันได้เช่นเคย

แสดงความคิดเห็น