สองสามีภรรยาชาว อ.ปะคำ บุรีรัมย์ทำไร่มันขาดทุนหันเพาะและทำก้อนเห็ดขายทำเงินเดือนละเกือบแสน

สองสามีภรรยาชาว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ทำนาและไร่มันสำปะหลังประสบปัญหาขาดทุน หันมาเพาะเห็ดขอนดำ เห็ดนางฟ้าภูฐานปลอดสารขายประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันยังมีออเดอร์สั่งทำก้อนเห็ดส่งอีกเดือนละ 5,000 – 10,000 ก้อน มีรายได้เดือนละเกือบแสนบาท ทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนรับจ้างบรรจุก่อนเห็ดเดือนละ 4-5 พันบาทด้วย


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมควร และนางศรีทอง นนทะศรี เกษตรกรบ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ที่เคยมีอาชีพทำนาและไร่มันสำปะหลัง แต่ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เมื่อปี 2555 จึงตัดสินใจนำความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.นครปฐม มาทดลองเพาะเห็ดขอนดำ และเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบปลอดสารขาย โดยครั้งแรกเริ่มทดลองเพาะประมาณ 3,000 ก้อน ใช้ต้นทุนประมาณ 30,000 บาท ก็ถือว่าโชคดีที่ทดลองทำครั้งแรกก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถขายดอกเห็ดได้กำไรเกือบ 20,000 บาท หลังจากนั้นทำมาเรื่อยๆ จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อปี 2556 ทาง ธกส.ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกฯ ก็มาเห็ดที่เพาะไว้ในโรงเรือนให้ผลผลิตดี จึงแนะนำว่าให้ทำก้อนเชื้อเห็ดส่งขายให้เกษตรกรรายอื่นที่สนใจทำเป็นอาชีพเสริม จากนั้นก็ตัดสินใจทำก้อนเชื้อเห็ดส่งขายตามคำแนะนำ โดยทาง ธกส.ก็ช่วยระบายเห็ดให้กับสมาชิกด้วย ปัจจุบันมีโรงเพาะเห็ดที่เก็บดอกขาย 14 โรงเรือน และมีออเดอร์ทำก้อนเชื้อเห็ดส่งขายอีกครั้งละ 5,000 – 10,000 ก้อน ทำให้มีรายได้จากการขายดอกเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดเฉลี่ยเดือนละเกือบ 100,000 บาท หักต้นทุนแล้วก็จะเหลือกำไรประมาณเดือนละ 3 – 40,000 บาท


นายสมควร บอกว่า หลังจากหันมาเพาะเห็ดและทำก้อนเห็ดขายก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน ทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ที่มารับจ้างบรรจุก้อนเชื้อเห็ดเฉลี่ยรายละ 4 – 5,000 บาทต่อเดือนอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชื่อ “กลุ่มฟาร์มเห็ดแม่ศรีทอง” อีกด้วย หลังจากประสบผลสำเร็จในการเพาะเห็ดขายก็มีเกษตรกรทั้งในจ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางอำเภอยังยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในโครงการหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีอีกด้วย

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น