มุกดาหาร-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประชุมสัญจรพบปะสมาชิก

มุกดาหาร-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดประชุมสัญจรพบปะสมาชิกประจำปี และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1 ต่อ 10 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62 ที่หอประชุมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายโสภณ แก่นงาม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมสัญจรพบปะสมาชิกประจำปี และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1 ต่อ 10 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้ชี้แจงเรื่องผลการตัดสินของศาลจังหวัดมุกดาหาร เนื่องด้วยมีสมาชิกสหกรณ์ยื่นฟ้องประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ถึงการบริหารงานไม่โปร่งใส และผลการตัดสินคดีสิ้นสุด ผลการดำเนินงานในรอบปี และติดตามหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ค้างจ่าย


นายโสภณ แก่นงาม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร กล่าวว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร โดยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์หน่วยอำเภอหว้านใหญ่ ทั้งหมดมีข้าราชการบำนาญ และข้าราชการประจำ ได้มาประชุมตามโครงการพบประสัญจร เพื่อเลือกผู้แทน 1 ต่อ 10 ของแต่ละหน่วยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหร โดยหน่วยแรกอำเภอหว้านใหญ่ และหน่วยที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นหน่วยอำเภอดอนตาล จุกประสงค์เพื่อต้องการมาทำความเข้าใจ ชี้แจงเพื่อนสมาชิกได้ทราบถึงการดำเนินการของคณะกรรมการสหกรณ์ครูมุกดาหาร ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการอย่างไร ในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จะได้มาชี้แจงหลายเรื่อง ซึ่งมีความสำคัญจะให้สมาชิกได้รับทราบ ส่วนผมจะได้ชี้แจงในภาพรวม ในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจ และจะส่งข้อตกลงของศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่สมาชิกฟ้องดำเนินคดี ให้สมาชิกได้รับทราบข้อเท็จจริง และจะได้ประชุมทุกหน่วยตามตารางที่กำหนดขึ้นต่อไป ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารกล่าว


สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,673 คน จาก 9 หน่วย 7 อำเภอ อาทิ หน่วยอำเภอหว้านใหญ่ , หน่วยเขตพื้นที่ , หน่วยมัธยม , หน่วยอำเภอดอนตาล , หน่วยอำเภอดงหลวง ,หน่วยอำเภอเมืองมุกดาหาร, หน่วยอำเภอนิคมคำสร้อย , หน่วยอำเภอหนองสูง และหน่วยอำเภอคำชะอี และในวันนี้ได้พบปะสมาชิกไปแล้วจำนวน 4 หน่วย คือหน่วยอำเภอหว้านใหญ่ หน่วยเขตพื้นที่ ดงหลวงและหน่วยอำเภอดอนตาล …
*******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น