ยโสธร-ชาวไร่อ้อยร้องนายกตู่เร่งออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล

            ชาวไร่อ้อยและชาวบ้านกว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับศูนย์รับร้องราวร้องทุกข์ของสำนักนายรัฐมนตรีส่วนหน้าในระหว่างที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกับได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

             วันที่ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น.ในระหว่างที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกับได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มีชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าชีวมวลและพี่น้องชาวไร่อ้อยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อขอให้เร่งการออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผลไบโอเพาเวอร์อำนาจเจริญ ซึ่งชาวบ้านและชาวไร่อ้อยรอคอยมานานกว่า 2  ปีแล้ว วอนขอนายกเร่งการออกใบอนุญาต และเร่งการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกลุ่มชาวบ้านเห็นถึงความเจริญในพื้นที่ ทั้งการจ้างงาน และผลดีต่อชุมชนอีกมากมาย  จากการไปศึกษาดูงานโรงงานในเครือของกลุ่มมิตรผล  ทำให้มั่นใจในระบบรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำที่จะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ตัวแทนชาวไร่อ้อยได้ถือป้ายขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลที่ช่วยเหลือราคาอ้อย ตันละ  50  บาท เพิ่มจากราคาอ้อยปกติตันละ 700 บาท เพิ่มเป็นตันละ 750 บาท และได้นำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เข้ามาสู่เกษตรกร ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ในโครงการเกษตรแปลงใหญ่อ้อย ด้วย

                       000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี              086-8511240

รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น