หนองคาย-คณะทำงานตรวจสอบมลภาวะโรงงานและรถโดยสาร

หนองคาย เข้มตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงาน สถานประกอบการ และตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสาร เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

                        เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงานและสถานประกอบการ จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดมลภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

                        จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะทำงานตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงานและสถานประกอบการ จังหวัดหนองคาย ก็ได้ออกตรวจโรงงานไม้แปรรูป โรงงานสุรา และตรวจการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสาร

                        ในการออกตรวจสอบครั้งนี้พบว่าโรงงานและสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยคณะทำงานฯได้ขอให้โรงงานและสถานประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องของมลภาวะ ทั้งทางฝุ่นละออง ทางกลิ่น และมลภาวะทางเสียง หากพบก็จะให้ดำเนินการแก้ไขทันที ที่มีการตรวจพบและให้มีการแก้ไขคือพบว่ารถโดยสารบางคันมีค่าควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ได้ออกใบสั่งให้ผู้ประกอบการมีการแก้ไขภายใน 3 วัน แล้วจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง.

…………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น