ยโสธร-อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

         อธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ส่งขายเป็นรายได้ในจังหวัดยโสธรเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตตกรที่ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

         นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่งขายเป็นรายได้ที่บ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมกับได้รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ตำบลเขื่องคำ ได้ดำเนินการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี 2545 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ซึ่งเริ่มแรกส่งเสริมให้ปลูกหญ้าพันธุ์กินนี่สีม่วง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาปลูกหญ้าพันธุ์กินนีมอบบาซ่าเพื่อเลี้ยงโคและส่วนที่เหลือก็สามารถส่งจำหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัว โดยได้รับจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดโดยมี นายทองม้วน  ทาระพันธ์ เป็นประธานกลุ่ม และมีนายประสาท เพิ่มพูน เป็นผู้จัดการแปลง ในระยะแรกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้พาเกษตรกรนำหญ้าไปขายตามตลาดนัดโค-กระบือ ในจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและได้ตั้งจุดขายหญ้าบริเวณริมถนนแจ้งสนิทใกล้กับด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขายโสธร จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์พากันเข้าไปรับซื้อหญ้าสดกับกลุ่มเกษตรกรปลูกหญ้าเป็นประจำทุกวันจนทำให้เกษตรกรปลูกหญ้ามีรายได้ไม่ต่ำกว่าคนละ300-400 บาท ต่อวัน ปัจจุบันมีสมาชิก 229 คน มีพื้นที่ปลูกหญ้าจำนวน 458 ไร่

                       ส่วนปัญหาและความต้องการของเกษตรกร คือ การขอเพิ่มพื้นที่ตลาดจำหน่ายหญ้าสด เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นริมถนนทำให้คับแคบไม่สะดวกในการวางกองหญ้าสดจำหน่ายและขอให้ทำระบบชลประทานเข้าสู่แปลงปลูกหญ้าให้ทั่วถึงเพราะปัจจุบันเกษตรกรใช้วิธีการเจาะบาดานและทำการสูบน้ำบาดาลขึ้นหล่อเลี้ยงแปลงปลูกหญ้าของตนเองและเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีมักจะประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงแปลงปลูกหญ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงรับปากว่าจะหารือกับอธิบดรกรมชลประทานเพื่อขอระบบชลประทานเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนขอเพิ่มพื้นที่ตลาดหญ้าสดนั้นจะได้ให้ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรเข้าไปขอความร่วมมือกับทางห้างแม็คโคร สาขายโสธร เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของห้างฯเป็นพื้นที่จำหน่ายหญ้าสดของกลุ่มเกษตรกรต่อไป

                                                         000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี        รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น