ปั่นลดโรค ชมทุ่ง โพธิ์ศรีสุวรรณ

นักปั่น นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เยาวขน กว่าพันคน แห่เข้าร่วมปั่นรถจักรยานชมทุ่ง ลดโรค ของชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรสุวรรณ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมกับนักปั่น นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เยาวขน กว่าพันคน แห่เข้าร่วมปั่นรถจักรยานชมทุ่ง ลดโรค ของชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรสุวรรณ โดยมี นายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำทีมเจ้าหน้าที่แนะนำในการออกกำลัง ในการปั่นรถจักรยาน เพื่อการออกกำลังกาย เนื่องจากขณะนี้พบว่าประชาชนเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ไขมันสะสมในเส้นเลือด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งในวันนี้กำลังปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด รวมระยะทาง กว่า 50 กิโลเมตร พร้อมกับแวะชมทุ่งปอเทืองที่สวยงาม แวะชมสินค้าพื้นถิ่น ผ้าไหม อาหารพื้นบ้าน ตลอดระยะเส้นทาง โดยแบ่งออกเป็น 5 จุด แต่ละจุดห่างกัน 9 – 10 กิโลเมตรเพื่อให้นักปั่นที่เป็นนักปั่นสมัครเล่นได้มีโอกาสหยุดพัก ขณะที่ปั่นแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ ไม่แข่งขัน

นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตัวตนเองปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคเบาหวาน มีน้ำตาลสูงอยู่พอสมควร เมื่อก่อนไปเข้าออกกำลัง ที่ฟิตเนส ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากโขอยู่เช่นกัน แต่หลังจากหันมาปั่นจักรยานก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น น้ำตาลก็สามารถควบคุมได้ ประกอบกับเลือกทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย ซึ่งการปั่นรถจักรยานนี้ จะช่วยได้มาก จึงเห็นด้วยกับการเชิญชวนคนโพธิ์ศรีสุวรรณ มาปั่นรถจักรยาน พร้อมกับแวะพักตามจุด หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแสดงสินค้าพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง ได้บรรยากาศที่สดชื่น ผ่านทุ่งนา ป่าละเมาะ ทุ่งปอเทืองที่กำลังบานสะพรั่ง สวยงาม ไม่มีมลพิษของอากาศ PM 2.5 แต่อย่างใด ซึ่งทุกวันนี้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น เพราะหากสุขภาพแข็งแรงก็จะสามารถดำรงชีวิตออยู่บนโลกได้อย่างสุขใจ ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงได้กำหนดรวมกันมาปั่นรถจักรยาน ชมทุ่ง ลดโรค ของชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ในวันนี้

อย่างไรก็ดี ในการรวมกันมาปั่นรถจักรยาน ชมทุ่ง ลดโรค ของชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรสุวรรณ ในวันนี้ ได้มีเยาวชน ประชาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมปั่นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่ารถจักรยานที่นำมาปั่น ไม่ได้มีราคาที่แพงเลย เพียงเป็นรถจักรยานที่ชาวบ้าน เด็กนักเรียน ใช้ปั่นไปนา ปั่นไปโรงเรียนกันตามปกติ ก็สามรรถที่จะนำมาปั่นเพื่อออกกำลังกายได้ตลอดทุกวันเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น