ปิดฉากวัฒนธรรมอาเชียน ครั้งที่ 5 บนถนนคนเดินงดงาม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหอการค้า ปิดถนนสายวัฒนธรรมสู่อาเซียนสร้างการมีรายได้ ทุกวันอาทิตย์บนถนนคนเดินมารี – หนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประสบผลสำเร็จสูงเตรียมเสนอจัดอย่างต่อเนื่อง

 

ค่ำของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ จังหวัด ได้ร่วมมาชมการแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น พัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ โดยได้เริ่มมาในทุกเย็นวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็ก – เยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคี บนวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสินค้า และวัฒนธรรมการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย ขนมไทย และด้านสินค้าพื้นเมือง โดยมีประเทศที่ส่งวัฒนธรรมมมาร่วมแสดงแลกเปลี่ยน 4 ประเทศ คือ ประเทศลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และประเทศไทย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ได้เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น พัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ โดยได้เริ่มมาในทุกเย็นวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2562 นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก ได้มีประเทศลาว – กัมพูชา และลาว ได้ส่งฑูตวัฒนธรรมมาแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนกันในทุกเย็นวันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาติดต่อกัน ทำให้มีประชาชนเดินทางมาร่วมชมการแสดงกันอย่างมากมาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดน และยังได้มีการจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ปีที่ 5 แล้วที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมิน แบบสอบถาม ผุ้คนที่มาร่วมชม มาเดินซื้อหาสินค้า ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ประดับใจในการจัด มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน ในครั้งนี้เป็นอันมาก พร้อมอยากจะให้สภาวัฒนธรรมจัดขึ้นอีกเป็นประจำทุกๆ ปีต่อไป และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ยังได้ประเมินโดยการเฝ้าสังเกตุ ซึ่งก็พบว่า มีผู้คนให้ความสนใจ มาเดินถนนคนเดิน มาชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ สภาวัฒนธรรม ก็จะได้เสนอจัดให้มีขึ้นอีกเป็นประจำในทุกๆ ปี และจะได้เชิญประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียน ได้ส่งทูตวัฒนธรรมมาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ดี บนถนนคนเดิน มารี – หนองแคน ทุกเย็นวันอาทิตย์ ก็ยังจัดให้มีตลาดนัดคนเดินเป็นประจำในทุกๆ เย็นของวันอาทิตย์เป็นปกติต่อไปเช่นเดิม พร้อมกันนี้ยังพบว่า ได้มีพ่อค้าได้มาลงสินค้ากันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องต่อทอดยาวของพื้นที่ตลาดนัดถนนคนเดินให้ยาวขึ้นไปอีก ตลอดแนวถนนโชติพันธ์ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรแล้วในทุกวันนี้ โดยมีพ่อค้า – แม่ค้า นำสินค้าที่หลากหลาย ทั้งอาหารไทย และเทศ เสื้อผ้า ของเล่น พืชผักสด น้ำหอม รองเท้า อื่นๆ กลายนเป็นที่พักผ่อน เดินเล่น พบปะเพื่อนๆ กันในทุกวันอาทิตย์ไปแล้วเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น