นักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวชมการแสดง แสง – สี – เสียง เล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ

ประชาชน นักท่องเที่ยว แห่มาเที่ยวชมการแสดง แสง – สี – เสียง เล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ ย้อนอดีตไปกว่าพันปี สมัยขอมเรืองอำนาจ กับการรวบรวมชนเผ่าก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรม – ประเพณี ความเป็นอยู่สู่คนรุ่นหลัง ได้กตัญญูต่อบรรพบุรุษ

 

คืนของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสมมาศ ถาวร นายก อบต.ทุ่งไชย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.ลูกหลานชาวบ้านทุ่งไชย ได้เปิดการแสดง แสง – สี – เสียง เล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ ย้อนอดีตนับพันปีกับรวบชนเผ่าการสร้างตั้งเมือง ก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษ โดยตัดตอนเฉพาะการกล่าวถึงบ้านทุ่งธงชัยชนะ หรือ บ้านทุ่งไชย ในปัจจุบันนี้มาแสดงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสู่คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์สืบสานต่อไปรุ่นสู่รุ่น โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาร่วมชม ให้คำแนะนำในการเล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ ในการจัดงานบุญเดือนสาม ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดการแสดง แสง – สี – เสียง เล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่5 ปีที่ 5 แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ให้ลูกหลาน คนรุ่นใหม่ได้รับรู้รับทราบ ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ ซึ่งจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี รัก และหวงแหนต่อผืนแผ่นดินไทย มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งแฝงไว้ด้วยการสอนให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาป ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว รู้รักษาศีล5 แม้แผ่นดินเกิดจะเกิดความไม่สงบ เกิดการสู้รบ จนต้องพากันอพยพหนีภัยมาอาศัยยังผืนแผ่นดินไทย ก็ได้สั่งสอนลูกหลานให้รักแผ่นดินไทย ที่มีแต่ความร่มเย็น สงบสุข ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ซึ่งประวัติของบ้านทุ่งไชย ที่เดิมเป็นชื่อ บ้านทุ่งธงชัยชนะ ก็ด้วยมีการสู้รบกันบริเวณแห่งนี้ และไทยเรารบชัยชนะตรงทุ่งแห่งนี้ ก่อนที่จะปักหลักสร้างบ้านตั้งเมือง ตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่า บ้านทุ่งธงชัยชนะ ก่อนที่จะเรียกกันสั่นเข้าเรื่อยๆ จนคงเหลือชื่อหมู่บ้านทุ่งไชย

การแสดงเล่าขานตำนานทุ่งธงชัยชนะ ได้ใช้นักแสดงทุกคนเป็นชาวบ้านทุ่งไชย โดยได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้จองซื้อพาแลงมานั่งชม นั่งทานอาหารฝีมือชาวบ้าน อาหารพื้นเมืองกันไปด้วย ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเล็กน้อย และบริสุทธิ์ และหากใครไม่ซื้อพาแลง ก็สามารถมาปูเสื่อนั่งชมกันได้ฟรีๆ เช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น