สุรินทร์-มหกรรมแพทย์แผนไทย

มหกรรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชนคนไทย ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา เป็นระยะเวลายาวนาน ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปให้ปราชนดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย และสามารถุนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุติใช้ในการดูและสุขภาพได้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานยมาว่า ที่ห้องปรนะชุมรัตนรบุรีแกรนด์ โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน งานมหกรรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชนคนไทย เดินชมดูตามบูตต่างๆ ของแต่ละโรงพยาบาลในทางเลือกนำมานิทรรนศการให้ชม

ซึ่งงานดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข โดบยการกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ด้วยการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านมาใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยได้กำหนดนโยบาย ให้มีการเสริมสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดมหกรรมแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกฉียงเหนือ โดยภายใต้หัวข้อ  “ฮักวิถีภูมิปัญญา อารยบธรรมไทยอีสาน”  โดยมุ้งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภาค และระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด 20 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศักยภาพการแพทย์สมุนไพรในระบบสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจ…./

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร

แสดงความคิดเห็น