มุกดาหาร-ชาวบ้านด่านช้างกว่า 100 คน ถือป้ายขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส

มุกดาหาร-ชาวบ้านด่านช้าง หมู่ 10 กว่า 100 คน ถือป้ายขับไล่ผู้ใหญ่บ้านให้พ้นจากตำแน่ง เนื่องจากสุดทนกับพฤติกรรมเข้ากับชาวบ้านไม่ได้ และส่อในทางทุจริต โดยมีข้อความว่า “ ไม่โปร่งใส ขูดรีด ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ออกไป ไม่เอา ใช้ตำแหน่งข่มขู่ ขูดรีด รับเงินสวนยางพารา มันสำปะหลัง และนาข้าว ผู้ใหญ่บ้าน เราไม่เอา ออกไป ออกไป ”

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 นายวิชา สุไชยแสง อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 158 หมู่ 10 บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ได้ยื่นหนังสือกับ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เนื่องจาก นายบุญมี ขัตติยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ 10 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเข้ากับชาวบ้านไม่ได้ ชอบข่มขู่ลูกบ้าน และไม่ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน


นายวิชา สุไชยแสง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า นายบุญมี ขัตติยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ 10 กระทำไม่เหมาะสม กิเงินสำปะหลัง นาข้าม ยางพารา เก็บแปลงละ 50-300 บาท ไม่ร่วมทำกิจกรรมในหมู่บ้าน งานปบุญประเพณีไม่เคยไปร่วมงานกับชาวบ้าน ชอบข่มขู่ชาวบ้านถ้าใครไม่ฟังจะแจกโลงเย็น ปลอมแปลงเอกสารเอารายชื่อเก่า ๆ เดิม ๆ ไปทำโครงการของภาครัฐ และแบ่งพรรคแบ่งพวก สร้างความแตกแยกในชุมชน ไม่มีความยุติธรรม ติดต่อราชการไม่ได้ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจไม่เคยแจ้งข้อมูลข่าวสารจากอำเภอ ที่มาวันนี้อยากถอดถอนออกจากตำแหน่ง อยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหนักขึ้นเรื่อย ๆ แตกแยก แบ่งกลุ่ม จนชาวบ้านมองหน้ากันไม่ได้ แลเคยไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรม เรื่องเงียบไป ในวันที่มายื่นเรื่องกับนายอำเภอคำชะอี ให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 พ้นจากตำแหน่ง


นางวาสนา ผุยรัตน์ ชาวบ้านด่านช้าง เปิดเผยว่า ผู้ใหญ่บ้านไม่ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านบุญประเพณีก็ไม่อยากให้จัด และเรื่องขุดลอกคลองก็ไม่เคยประชาคม ชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ปลอกรายชื่อลูกบ้านแม้กระทั่งคนติดคุกก็ยังมีรายชื่อ และขู่ชาวบ้านถ้าใครไปแจ้งอำเภอจะแจกโลงเย็น และเดือนเมษายน ไม่มีน้ำใช้ ผู้ใหญ่บ้านก็ไปถอดเครื่องสูบน้ำประชาหมู่บ้านออก ชาวบ้านก็ไปตักน้ำในห้วยมาใช้ ทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน ชาวบ้านหมู่ 10 มี 2 ชุมชน มี300 ครัวเรือน ชาวบ้านทั้งหมดประมาณ 600 คน


ด้านนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากชาวบ้านเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่บ้าน คือนายบุญมี ขัตติยวงศ์ หมู่ 10 บ้านค้อ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน 2 เรื่อง มีการเรียกเก็บเงินกับชาวบ้าน จากการจับ จีพีเอส สวนยางพารา นาข้าว และปกครองหมู่บ้านไม่โปร่งใส ข่มขู่ ไม่ให้ความร่วมมือกับชาวบ้าน ซึ่ง 2 ประเด็นนี้ ทางอำเภอคำชะอีได้รับเรื่องแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบ และจะได้ตอบชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจ และจะมีขบวนการสอบสวนเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบ จะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย
นายอำเภอคำชะอี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนการที่จะถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคือ ยื่นเรื่องขอถอดถอนไนประเด็นที่เดือดร้อน ก็จะเข้าสู่ขบวนการถอดถอนจะมีขั้นตอน ซึ่งจะต้องไปดูระเบียบกฏหมายอีกทีหนึ่ง

*******************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น