ชาวตำบลแขมประกาศไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง

ชาวตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รวมพลประกาศเจตนารมณ์ “ ชาวตำบลแขมไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง ” ยืนยันงดเหล้าตลอดชีวิต 320 คน จากปี พ.ศ.2553 สามารถประหยัดเงินไปได้ปีละ 76.6 ล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม  2562 ที่ ลานวัดสว่างอารมณ์ บ้านเหงี่ยง ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านในเขตตำบลแขม กว่า 500 คน ได้มารวมตัวกัน โดยเฉพาะชาวบ้านโนนลัด บ้านขี้กา เพื่อประกาศเจตนารมณ์ “ ชาวตำบลแขมไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง ” ซึ่งได้มี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ, สสส., อบต.แขม, สาธารณะสุขอำเภอ และองค์กรงดเหล้าแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงความยินดี ชื่นชม ผู้ที่ประกาศงดเหล้ามาได้ตลอด 1 ปี ร่วมลงนามปฎิญาณตนงดเหล้า และยืนยันที่จะงดตลอดไป จึงให้ได้รับใบประกาศ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อคนรอบข้าง เพื่อบุตร และภรรยา บิดา มารดา เพื่อครอบครัว และที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อตนเอง โดยภายหลังจากได้มีการประกาศตนงดเหล้า ได้เก็บตัวเลขในการงดเหล้า ผลปรากฏว่า ในรอบ 1 เดือนจะสามารถมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เดือนละ 2,800.-บาท ต่อคน และหากเทียบเป็นปีก็จะสามารถมีเงินเก็บจากค่าเหล้าได้ราวๆ 2.56 ล้านบาท เลยที่เดียว พร้อมกันนี้อำเภออุทุมพรพิสัย ได้เรียนเชิญ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานมอบใบประกาศให้กับผู้ที่ประกาศ และงดเหล้าได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวน 320 คน

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า การเริ่มตนของโครงการ “ ชาวตำบลแขมไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง ” เรามจากหมู่บ้านโนนลัด หมู่ที่ 11 และหมู่บ้านขี้กา หมู่ที่ 9 ตำบลแขม ซึ่งลำดับแรกได้ดำเนินโครงการ งานบุญปลอดเหล้าก่อน ตั้งแต่ปีทพ.ศ.2553 มีการกฎข้อบังคับของหมู่บ้าน และมีการดำเนินการอย่างมีรูปธรรม สามารถนำไปสู่การประเมิน เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบงานบุญปลอดเหล้าอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อการขยายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ชาวตำบลแขม จึงได้จัดโครงการ “ ชาวตำบลแขมไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง ”  ขึ้นเพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ที่สามารถเอาชนะใจของตนเองได้ เป็นคนหัวใจเพชร คือ คนที่สามารถงดเหล้าได้ เกิน 3 ปี แต่หากพึ่งเริ่มงดเหล้าได้ 3 เดือน เราจะเรียกว่า คนหัวใจหิน เพื่อการพัฒนาสู่คนหัวใจเพชรต่อไป และวันนี้ชาวตำบลแขม มีคนหัวใจเพชร มากถึง 320 คนแล้ว

นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จึงหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้มีการประกาศโครงการงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งได้มีหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,314 หมู่บ้าน จาก 22 อำเภอ จำนวน ทั้งหมด 2,626 หมู่บ้าน คิดเป็น 88% ของหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมีการเก็บสถิติในงานบุญ ที่สมารถประหยัดค่าเหล้าไปได้งานละ 20,000.-บาท และเมื่อรวมทั้งจังหวัด จะคิดเป็นเงินที่ประหยัดลงไปได้ ทั้งสิ้น 76,601,183.- บาท โดยอำเภอที่ประหยัดเงินจากงานบุญปลอดเหล้าได้มากที่สุด มี 5 อำเภอ คือ อันดับที่ 1 อำเภอขุขันธ์ สามารถประหยัดเงินไปได้ 19 ล้านบาท จากทั้งหมด 659 กิจกรรม, อับดับที่ 2 คือ อำเภออุทุมพรพิสัย ประหยัดเงินไปได้ 14 ล้านบาท จาก 516 กิจกรรม, ลำดับที่ 3 คือ อำเภอขุนหาญ สามารถประหยัดเงินไปได้ 9.6 ล้านบาท, ลำดับที่ 4 อำเภอมืองศรีสะเกษ สามารประหยัดเงินไปได้ 6.2 ล้านบาท และลำดับที่ 5 คือ อำเภอกันทรลักษ์ ประหยัดเงินไปได้ 5.7 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากทุกคนเข้าใจในดูแลสุขภาพของตนเอง หันมาใส่ใจในความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวตนเอง ก็จะสามารถงดเหล้าไปได้ เพราะทุกวันนี้สังคมในจังหวัดศรีสะเกษ เขายอมรับประเพณีงานบุญปลอดเหล้ากันหมดแล้ว ทำให้มีความรู้สึกใหม่ว่า งานบุญไหนมีเหล้าจะดูแปลกไปเลย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สามารถชนะใจของตนเองได้ ขอให้กำลังใจให้ทุกคน และเชิญชวนทุกคนมางดเหล้าขยายวงออกไปมากๆ กันด้วย

จากนั้น ประชาชนชาวตำบลแขม ได้ร่วมกิจกรรม “ ชาวตำบลแขมไม่เอาเหล้าพวกเราเททิ้ง ”  นำขวดเหล้าที่ปกปิดยี่ห้อ นำมาเททิ้งต่อหน้าประธาน ร่วมกับประธาน ผู้ร่วมงาน ร่วมเทเหล้าทิ้ง ประกาศปฎิญาณตน และยังได้ร่วมกินกรรม เต้นเพื่อออกกำลังกายสาธิตท่าเต้นให้กับทุกคน เพื่อจะได้นำไปเต้นออกกำลังกายกันที่บ้าน เพราะหากงดเหล้าได้แล้ว ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัยด้วย

แสดงความคิดเห็น