บึงกาฬ-จัดงานวันครูปีที่ 63 ระลึกถึงบูรพาจารย์

วันนี้ 16 ม.ค. เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 63 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครู พร้อมร่วมรำลึกถึงพระคุณครู และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก สพม.21 สพป.บึงกาฬ กศน.บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และมหาราชภัฏอุดรธานี(ศูนย์บึงกาฬ) จำนวนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมงาน

โดยมีพิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำโดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 94 คน ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูจากสถานบันต่างๆและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

แสดงความคิดเห็น