หนองคาย-น้ำโขงขึ้นกระทบปลากระชังและจุดลอยอังคารหลวงพ่อคูณ

หนองคาย ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นสูง ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลากระชังที่ต้องดูแลปรับระดับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำอย่างใกล้ชิด และยังส่งผลกับพระธาตุกลางน้ำที่จะเป็นจุดลอยอังคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ถูกน้ำโขงท่วมจนมองไม่เห็น

                        ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 5.70 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ 8 ซม. ซึ่งระดับน้ำโขงได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 จนถึงวันนี้ เพิ่มขึ้นถึง 3.50 เมตร

                        จากระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นได้ผลกระทบต่อเกษตรที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้และบ้านเจริญสุข ต.หินโงม อ.เมือง ที่มีเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังเกือบ 100 ราย รวมกว่า2,000 กระชัง ที่ต้องเฝ้าเวรดูแลกระชังอย่างใกล้ชิด ทั้งมีการยึดกระชังให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น และปรับกระชังให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เหล็กยึดกระชังเสียหายและกระชังเอียงจนทำให้ปลาที่เลี้ยงหลุดหนีออกไปได้

                        นอกจากนี้ระดับน้ำที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบกับพระธาตุกลางน้ำโขงที่ช่วงก่อนหน้านี้ได้โผล่พ้นน้ำโขงให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ขณะนี้ได้ถูกน้ำโขงท่วมจนมองไม่เห็นองค์พระธาตุกลางน้ำ เห็นเพียงคลื่นน้ำที่เกิดจากน้ำโขงไหลปะทะกับองค์พระธาตุที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่จุมีการประกอบพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้

แสดงความคิดเห็น