จังหวัดศรีสะเกษส่งนักกีฬาคนพิการสู้ศึก “น้ำกกเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ส่งนักกีฬาผู้พิการ สู้ศึก “น้ำกกเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย 18 – 22 มกราคม 2562 พร้อมการศึกษาเรียนรู้ นำมาพัฒนาการกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ ในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 63

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงค์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ, คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำคณะนักกีฬาผู้พิการ ผู้ฝึกสอน เข้าพบเพื่อรับโอวาท และคำอวยพร ในการส่งนักกีฬาผู้พิการในนามของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาผู้พิการแห่งชาติที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 35 “น้ำกกเกมส์” ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 22 มกราคม 2562 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งนักกีฬาผู้พิการร่วมสู้ศึกในครั้งใน 5 ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตซอล ( หูหนวก ), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน และว่ายน้ำ โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และผู้ประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเดินทาง จำนวน 32 คน เพื่อความพร้อมเพรียงก่อนออกเดินทางในเช้าของวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อทำการฝึกซ้อม เตรียมตัวลงแข่งขัน ตลอดจนการศึกษา เรียนรู้ในการจัดการแข่งขัน เพื่อนำมาปรับปรุง เป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดในปี2563 ต่อไปด้วย

นายสิริพงค์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาคมกีฬาจังหวัด ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตกลงที่จะส่งนักกีฬาผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้ร่วมการแข่งขันมาตั้งแต่แรกในรอบคัดเลือกระดับภาค ก่อนที่จะเข้ามาสู้รอบชิง โดยจังหวัดศรีสะเกษ สามารถเข้าสู้รอบชิงได้ใน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตซอล ( หูหนวก ), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน และว่ายน้ำ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจการเดินทางไปสู้ศึกในครั้งนี้ จึงได้นำ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และผู้ประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 32 คน เพื่อมารับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งมอบเงินสนับสนุนในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาทว่า ในการแข่งขันกีฬาก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป้าประสงค์ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะได้เหรียญรางวัลมามากน้อยแค่ไหน แต่หากนักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก ขอให้กำลังใจแก่ทุกๆ คน พร้อมกับการเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ก็ขอให้เรียนรู้ ศึกษา ในการจัดการแข่งขัน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ ที่จังหวัดเราได้ประกาศตัวเป็นเมือง SPORT CITY เมืองแห่งกีฬา ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษ เองก็ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในปี2563 ซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านนักกีฬา ระบบการจัดการแข่งขัน สถานที่ สนามในการจัดการแข่งขันด้านการต้อนรับ กองทัพนักกีฬา กองเชียร์ อื่นๆ ซึ่งเราจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ ภายใต้ความรัก ความสามัคคีของคนศรีสะเกษ คนทั่วประเทศ และต่างประเทศด้วย ก็ขอให้อวยพรให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกคนประสบผลสำเร็จทุกชนิดกีฬา และขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยทุกประการ

แสดงความคิดเห็น