บึงกาฬ-เด็ก ป.6 คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562

“ น่าชื่นชม เด็กดี ศรีบึงกาฬ ” เด็กชายพิชชากร โมหนองเดิ่น (น้องไอคิว) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2652 ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นประถมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองคอยให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

แสดงความคิดเห็น