ตม.มุกดาหาร มอบขนมและของเล่นให้แก่เด็กๆที่สัญจรข้ามแดน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มุกดาหาร ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร มอบขนมและของเล่นให้เด็ก ๆ ที่สัญจรข้ามแดน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562


วันนี้ 12 ม.ค.2562 นำโดย พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้มอบขนมและของเล่นให้แก่เด็ก ๆ ที่สัญจรข้ามแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีผู้ปกครองและเด็กๆ ชาวไทย และชาว สปป.ลาว มาร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง
หลายหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ภายใต้ คำขวัญวันเด็กของนายรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ”


บรรยากาศการจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่จังหวัดมุกดาหาร ภาพรวมพบว่าหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างให้ความสำคัญกับเด็ก ที่จะเป็นกำลังของชาติ อาทิ ที่บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร หรือ สวท.มุกดาหาร นาย พุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการ ได้นำเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะออกให้บริการเด็กๆ และผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมงาน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ การแข่งขันอ่านข่าว การตอบคำถามชิงรางวัล การวาดภาพระบายสี การละเล่นต่าง ๆ ที่ให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ในทางสร้างสรรค์


นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ให้เด็กได้ชมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีผู้ปกครอง นำบุตรหลาน ไปร่วมงานรับของแจก ของรางวัลจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศ เป็นไปอย่างสนุกสนาน…

แสดงความคิดเห็น