หนองคาย-ผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวลาว พาบุตรหลาน เที่ยวงานวันเด็กคึกคัก

พ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งชาวไทยและชาวลาว พาบุตรหลาน เที่ยวงานวันเด็กที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคาย จัดหลายแห่ง โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดงานวันเด็กของจังหวัดหนองคาย ในขณะที่กองร้อย ตชด.ที่ 245 นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาให้เด็กได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังให้เด็ก ๆ ได้เพิ่มความกล้า โดยการกระโดดหอสูง

                        บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดหนองคาย ปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งมีการจัดงานวันเด็ก เช่นที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย , กองร้อย ตชด.245,สวท.หนองคาย , ตำรวจน้ำ หนองคาย , เทศบาลเมืองหนองคาย ,  วัดโพธิ์ชัย , นรข.หนองคาย และที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นต้น โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดงานวันเด็กของจังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดงาน และเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย

                        ที่คึกคักอีกจุดหนึ่งที่คึกคักคือที่กองร้อย ตชด.ที่ 245 ซึ่งนอกจากจะมีเวทีให้เด็ก ๆ แสดงความสามารถ มีการแจกขนม สิ่งของต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังมีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาให้เด็กได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังให้เด็ก ๆ ได้เพิ่มและทดสอบความกล้า โดยการกระโดดหอสูง มีเด็ก ๆ ให้ความสนใจต่อแถวยาวเพื่อกระโดดหอสูง มีผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวลาวพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กตามจุดต่าง ๆ ที่มีการจัดงานกันเป็นจำนวนมาก

            ขณะที่ อบต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมีบรรดาเหล่าฮี่โร่ มาสร้างสีสันสร้างความสุข และสร้างความสนุกสนาน ในครั้งนี้ อีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น