ประชาชนชาวนครราชสีมา วอนผู้สมัครช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร….อย่าให้ลำบากมากกว่านี้อีกเลย

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการที่ตนลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน พบปัญหาที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน หากพรรคได้รับเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมาและปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาด้านการทำกินซึ่งได้มาคือรายได้ ด้วยเศรษฐกิจภัยแล้งพืชผลราคาตกต่ำ การค้าขาดทุนและปัญหาอื่นๆอีกมาก จึงฝากความหวังไว้ตนและพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพราะเห็นว่ามีนโยบาย สอดคล้องที่จะเพิ่มชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย 4 ตำบล ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มากที่สุดในจังหวัด นโยบายที่จะเสนอพรรคหลังจากเข้าไปทำงานในรัฐบาล มีอยู่ 3 อย่างเร่งด่วน คือ ข้าว น้ำ ถนน อาทิ การแก้ไขปัญหา พ.ร.บ.ข้าว เพื่อให้กำไรกับคืนสู่ชาวนา โดยถูกต้องถามกฎหมาย ( แบ่งปั่นผลกำไรคือให้กับชาวนา 70-15-15 ) ซึ่งจะจัดสรรปั่นส่วนคืนกำไรให้กับชาวนา โดยจะเสนอเข้ารัฐบาลเป็นนโยบายหลักในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร


ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ด้วยสิทธิของแต่ละอำเภอ หมายความว่า เราต้องบริหารจัดการน้ำได้ในอำเภอของตนเองแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งในพื้นที่มีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล ซึ่งเป็นต้นทางจากอำเภอโนนไทย ผ่านอำเภอโนนสูง ไปออกอำเภอพิมาย นอกจากแม่น้ำมูลแล้ว นี้คือระบบส่งน้ำของชลประทาน เราจะจัดสรรน้ำให้กับเกษตรใช้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำจากอ่าง การขยายความจุอ่างเก็บน้ำ การทำระบบฝ่ายกันน้ำ การทำแก้มลิงเก็บน้ำเป็นระยะ เพื่อส่งเสริมการส่งน้ำเข้าไร่นาให้กับเกษตรกร โดยสูบน้ำไปตามคลอง นี้คือเรื่องหลักที่ต้องนำเสนอให้กับพรรค หลังจากนั้นเราจะสามารถนำเสนอเป็นนโยบายจังหวัด นโยบายของพรรคภูมิใจไทย เสนอต่อรัฐบาลได้
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ต้องมีการผลักดันในการทำถนนปลอดฝุ่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ทำให้สะดวกสบายในการนำผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาด ต้นทุนก็ลดลง เกษตรกรส่งผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น ถือว่าเป็นนโยบายหลักของพรรคเหมือนกัน รวมไปถึงการขยายถนนเพื่อความปลอดภัย จาก 2 เลน เป็น 4 เลน หรือมีเลนจักรยานเพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ ตามบุรีรัมย์โมเดล คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ำ จะนำพาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ของประชาชน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น