ยโสธร-ชาวไร่อ้อยขึ้นป้ายสนับสนุน กกพ.ออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล

            ตัวแทนชาวไร่อ้อยในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญได้นำป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ที่มีข้อความชาวไร่อ้อยสนับสนุนให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.ไปติดตั้งบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แต่ถูกกลุ่มต่อต้านเข้าไปขัดขวางไม่ให้ติดตั้งป้ายจนเกือบที่จะเกิดการประทะกันรุนแรง

            นายอุทิศ  สันติวงศ์ ประธานชมรมชาวไร่อ้อยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยตัวแทนชาวไร่อ้อยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ประมาณ 30 คน ได้พากันนำป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ที่มีข้อความ พี่น้องชาวไร่อ้อยขอเรียกร้องสิทธิ์และความเป็นธรรม เราจะไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเราจะไม่ยอมให้ข้อมูลเท็จอยู่เหนือข้อเท็จจริง สนับสนุน กกพ.ออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดอำนาจเจริญ จากสหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย นำไปติดตั้งบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 2 ป้าย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทวงถามคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.ซึ่งจะเดินทางเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นี้ แต่ในระหว่างนั้นได้มีกลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กว่า 10 คน ได้เข้ามาขัดขวางการติดตั้งป้ายพร้อมกับต่อว่าต่างๆนานาพร้อมกับแจ้งให้ทางชาวไร่อ้อยรื้อป้ายลงทันทีเพราะไม่ต้องการให้มาติดป้ายบริเวณดังกล่าวจนเกือบที่จะเกิดการประทะกันรุนแรง ฝ่ายชาวไร่อ้อยเห็นท่าไม่ดีจึงได้พากันแยกย้ายเดินทางกลับทันที แต่กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายตำบลเชียงเพ็ง ได้พากันเข้าไปปิดล้อมรถบรรทุกอุปกรณ์ติดตั้งป้ายของฝ่ายชาวไร่อ้อยเอาไว้ไม่ให้ออกจากพื้นที่จนกว่าจะมีการรื้อป้ายที่ติดตั้งเอาไว้ออกไปก่อน จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว เดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุและมีการเจรจากันทั้ง 2 ฝ่าย และฝ่ายชาวไร่อ้อยจึงยินยอมรื้อป้ายลงทันทีแล้วจึงสามารถนำรถบรรทุกออกจากที่เกิดเหตุได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด

                       นายอุทิศ  สันติวงศ์ ประธานชมรมชาวไร่อ้อยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่ชาวไร่อ้อยเราแสดงเจตนารมณ์สำหรับวันนี้คืออันดับแรกเลยเราทวงถามทวงถามคณะกรรมการกำกับพลังงานนะครับซึ่งชาวไร่อ้อยเหล่านี้ไปทวงถามครั้งหนึ่งแล้วที่จังหวัดยโสธรท่านจะให้คำตอบบอกว่าเดี๋ยวจะอนุญาตออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ยังไม่ออกให้ผลัดไปเรื่อยๆแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าได้ไปต่อต้านไปยื่นหนังสือคัดค้านแต่ว่าผมอยากให้ทางสื่อมวลชนช่วยสื่อสารให้ด้วยว่ายังมีคนอีกเป็น 5,000-6,000 คน ในจังหวัดอำนาจเจริญและในจังหวัดยโสธรกำลังได้รับความเดือดร้อนจากที่โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่มันเสียหายไปนี้เช้าชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยในพื้นที่ไปที่โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีนี้ชาวไร่อ้อยสูญเสียเงินค่ารถเฉพาะค่าขนส่งไปประมาณ 120 ล้านบาท แทนที่เงินส่วนนี้จะได้เข้าสู่กระเป๋าพี่น้องชาวไร่อ้อยเรา แต่ถ้าโรงงานเกิดขึ้นก็จะส่งผลดีต่อชุมชนทุกคนมีรายได้พี่น้องไม่เป็นหนี้ ซึ่งที่เป็นหนี้อยู่ขณะนี้ก็จะเป็นหนี้นอกระบบทั้งนั้น จึงฝากไปถึงคณะกรรมการฯหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้หลังจากที่ท่านรับปากชาวไร่อ้อยเราไว้แล้วท่านไม่ทำตามไม่เกินวันที่ 13-14 ชาวไร่อ้อยประมาณ 3-4 พันคนจะไปเยี่ยมท่านถึงสำนักงานฯ

แสดงความคิดเห็น