กาฬสินธุ์-แข่งกีฬาคลายหนาวให้ความสุขชาวบ้านรับปีใหม่

เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพ ต้านภัยหนาว ต่อต้านยาเสพติด เปิดโอกาสให้ประชาชน และลูกหลาน ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมแห่งความสุขด้วยกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์  ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ต้านภัยหนาว ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง นางวารุณี  นันทบุรมณ์ ปลัดเทศบาลตำบลลำคลอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน ร่วมขบวนพาเหรด และแข่งขันกีฬาเป็นจำนวนมาก

นายวิรัช พิมพะนิตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาหรือการออกกำลังกายนั้นถือเป็นการสร้างสุขภาพอนามัย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบ วินัย และหากมีทักษะในการเล่นกีฬา ก็ยังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ ไปสู่การเล่นกีฬาอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติอีกด้วย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำคลอง ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน สถานศึกษา ชาวบ้าน จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลเป็นประจำทุกปี ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนร่วม โดยจัดเป็นประเพณี เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้านนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง กล่าวว่า ในช่วงนี้ อุณหภูมิได้ลดลงติดต่อกันหลายวัน ทำให้สภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้าน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หลายคนปรับร่างกายไม่ทัน และอาจจะมีอาการเจ็บไข้ ไม่สบาย  ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จึงเป็นการรณรงค์การออกกำลังกายสร้างสุขภาพต้านภัยหนาว และต่อต้านยาเสพติด โดยได้สาธิตการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ด้วยการรำไม้พลอง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในท่าง่ายๆ เหมาะสมกับวัย ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดตามข้อ เส้น เอ็น ซึ่งเป็นปัญหาประจำตัวของผู้สูงอายุ และให้ความอบอุ่นกับร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีประชาชน ลูกหลาน เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมกิจกิจกรรมการแข่งขัน เชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  มีประเภทกีฬา ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมแข่งขันหลายประเภท เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ แข่งขันฟุตบอล ประเภทเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมแข่งขันเป็นอย่างมาก  ถือเป็นการมอบความสุขให้กับชาวบ้าน ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้อีกด้วย

นายวิรัช พิมพะนิตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ต้านภัยหนาว ต่อต้านยาเสพติด เปิดโอกาสให้ประชาชน และลูกหลาน ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมแห่งความสุขด้วยกัน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์  ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น