กาฬสินธุ์-ส่งท้ายปีเก่าสู่ขวัญผู้สูงอายุลานคนภูส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เทศบาลตำบลภูสิงห์ จัดกิจกรรมลานคนภูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  พร้อมจัดพิธีสู่ขวัญผู้สูงอายุลูกหลานกลับบ้านได้กราบพ่อแม่สิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ที่ลานอเนกประสงค์บ้านคำชมพู ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายอดิศักดิ์  สมคะเณย์  นายกเทศมนตรีต.ภูสิงห์  นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผอ.รพ.สหัสขันธ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลานคนภู  ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีประชาชนในพื้นที่ต.ภูสิงห์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน  การแข่งขันกีฬา  และการแสดงพื้นบ้านของคนในชุมชนทั้งการฟ้อนรำ  การแสดงผญาของผู้สูงอายุ  ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ดำเนิน  ฉลาด  ส่งเสริม หรือ ป.ฉลาดน้อย  และอังคนางค์ คุณไชย  นักร้องหมอลำพื้นบ้านอีสานชื่อดัง

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  กิจกรรมลานคนภูได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมหลักยังคงเน้นไปที่ความรักสามัคคีของคนในชุมชน และการผูกสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีบายศรีสู่ขวัญการผูกแขนด้วยด้ายสายสิญจน์ ลูกหลานได้ผูกให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ขอขมาผู้มีพระคุณส่วนลูกหลานก็จะได้รับพรอันเป็นมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างพลังในชุมชนได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามในภาพรวมของการท่องเที่ยวอ.สหัสขันธ์ ขณะนี้ได้กำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจรที่ได้จัดกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากเพื่อหาทางป้องกันและเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางพิธีสวดมนต์ข้ามปีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะที่วัดเวฬุวัน ต.นิคม วัดป่าสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ต.โนนบุรี  วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) และวัดพุทธาวาสภูสิงห์ (ยอดเขาภูสิงห์)  ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าเวรยาม  พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตลอดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แสดงความคิดเห็น