ยโสธร-ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ

           ขนส่งจังหวัดยโสธรตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงนี้

           ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการดูแลประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามโครงการตรวจความพร้อม(Check List)ของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้งระบบGPS Tracking ควบคุมความเร็วโดยจะมีการติดตามตรวจสอบรถตลอด 24 ชั่วโมง ตัวรถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนและต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ส่วนพนักงานขับรถต้องไม่เสพสารเสพติดทุกชนิดและแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ทุกราย โดยได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถทุกราย ซึ่งก็ไม่พบว่ามีพนักงานขับรถคนใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางทุกเที่ยวทุกเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยังได้กำชับพนักงานขับรถทุกคนไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและได้พูดคุยสอบถามประชาชนถึงการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และขึ้นรถได้แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตลอดการเดินทาง ให้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถโดยสารและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งแจกน้ำดื่มและกาแฟให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสารฟรีอีกด้วย

                         นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการดูแลผู้โดยสารที่เดินทางให้รับความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จึงได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น