กาฬสินธุ์-เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์กินผักปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

อำเภอสหัสขันธ์ เปิดเคาน์เตอร์ KIOSK กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต เพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตร  และส่งเสริมสินการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมเปิดตัวแบรนด์สินค้าใหม่ สารบำรุงดินและดินปลูก ตรากำเนิดไดโนเสาร์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย “คำบอนกรีน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561  ที่หน้าโรงพยาบาลสหัสขันธ์  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานในการเปิดเคาน์เตอร์ KIOSK (คีออส)จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ลดความเหลื่อมล้ำให้กับชาวกาฬสินธุ์  โดยมุ่งสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนชุมชนและเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  โดยมีนางกัลยา  จรเอียด  เกษตรอำเภอสหัสขันธ์  นายมีชัย  นาใจดี พัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์  นางกฤษณา  เขามีทอง ประมงอำเภอสหัสขันธ์  นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จาก 8 ตำบล ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

นายมีชัย  นาใจดี  พัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  เคาน์เตอร์คีออส เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย ของ อ.สหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9 เป็นพลังในการขับเคลื่อนและแนวทางหลักในการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอยู่ มีกิน มีรายได้  โดยเฉพาะพืชผักปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก  ทั้งนี้ในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้มุ่งเป้าในส่วนของการลดความเลื่อมล้ำของคนกาฬสินธุ์ จนเกิดเป็นโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต เพื่อต่อยอดและเปิดตลาดให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรในพื้นที่มีการค้าขายและมีตลาดเป็นของตนเองโดยไม่พึ่งนายทุนและจำหน่ายสินค้าของตนเองแบบไม่ผ่านนายทุนคนกลาง ไม่มีการกดราคาทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ และภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้า  และการทำบัญชีครัวเรือน ที่สำคัญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยไว้รับประทานตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ด้วย

นายมีชัย  นาใจดี  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้แบรนด์ “คำบอนกรีน” ของ ศพก.สหัสขันธ์  “ผักสดใส” ของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกางมุ้ง  รวมถึงดินปลูกและสารบำรุงดิน แบรนด์ “กำเนิดไดโนเสาร์” ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแก้งนคร ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งจัดโปรโมชั่นเปิดตัวราคาถูกไว้บริการผู้สนใจไว้จำนวนมาก  สำหรับราคาสินค้าเกษตรปลอดภัยเริ่มต้นที่ราคา 5 บาท จนถึง 50 บาท ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์อย่างดี  ยังเหมาะสำหรับเป็นของฝากเทศกาลปีใหม่  โดยทางจุดนี้ได้เตรียมตะกร้าสานจากไม้ไผ่เตรียมไว้ในการช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกด้วย สำหรับยอดจำหน่ายวันแรกของตลาดกรีนมาร์เก็ต  เคาน์เตอร์ คีออส อ.สหัสขันธ์มียอดจำหน่ายแล้ว 8,500 บาท

แสดงความคิดเห็น