กาฬสินธุ์-ชวนเที่ยวสหัสขันธ์สวดมนต์ข้ามปียอดเขาภูสิงห์

เชิญชวนเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ รับเทศกาลปีใหม่  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บนยอดเขาภูสิงห์และวัดดังอีก 3 แห่ง  พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ อาหารอร่อยล่องแพในเขื่อนลำปาว

ที่ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ เริ่มตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ธ.ค. 62  โดยเฉพาะที่ชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรด  ที่จะเปิดให้มีการจำหน่ายOTOP ของขวัญปีใหม่ รวบรวมสินค้าจาก 8 ตำบล ในพื้นที่มาจัดวางจำหน่าย  ซึ่งเป็นการเปิดตลาดระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจำหน่ายในราคาต้นทุน ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณถนนสหัสขันธ์ไดโนโรด ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   ขณะที่วัดดัง 4 แห่งในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ ทั้งที่ ต.นิคม วัดเวฬุวัน   ต.โนนบุรี วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ต.สหัสขันธ์ วัดป่านาสีนวล ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และ ต.ภูสิงห์  ที่ยอดเขาภูสิงห์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ซึ่งจะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 24.00 น.

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ที่ยอดเขาภูสิงห์  ปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นการบริการรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ยอดเขา ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนบริการฟรี  รวมถึงจุดบริการที่บันไดสวรรค์ สำหรับผู้ที่จะเดินเท้าผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อร่วมกิจกรรม  ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง  ซึ่งนี้ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวาระพิเศษหลายวาระ  แต่สิ่งสำคัญคือการร่วมทำความดีเป็นมงคลแก่ชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา

“ในปี 2561  เป็นการครบรอบ 50 ปี ของพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งได้รับงบประมาณจากภาครัฐและเงินสนับสนุนจากญาติธรรม ทำการบูรณะองค์พระที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะเดียวกันยังได้รับงบประมาณในการขยายลานธรรมพระพรหมภูมิปาโล บนยอดเขาภูสิงห์ที่จะรองรับพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในปีนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา  ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นสิริมงคลยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง  และด้วยบนยอดเขาภูสิงห์เป็นจุดสูงสุดและยังมีพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล ที่เป็นพระพุทธรูปปางชนะมาร สื่อความหมายดี ๆ กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่  และก้าวดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งในปี 62นี้”

เชิญชวนเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ รับเทศกาลปีใหม่  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บนยอดเขาภูสิงห์และวัดดังอีก 3 แห่ง  พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ อาหารอร่อยล่องแพในเขื่อนลำป

แสดงความคิดเห็น